Polis Günü

'Önemli Gün ve Haftalar' forumunda Wish tarafından 9 Mart 2010 tarihinde açılan konu


 1. Polis Günü hakkında Bilgi
  Polis Teşkilatı Günü
  Polis Günü Ne Zaman
  Polis Günü Niçin Kutlanır
  Polis Günü ne Zaman Kutlanır
  10 Nisan Polis Günü
  Polis Günü Hakkında Bilgi


  Polis Teşkilatı, halkın güvenliğini ve toplum düzenini sağlamak ve korumakla görevli bir devlet örgütüdür. Polisler, yasaların ve tüzüklerin koyduğu kuralları uygulayarak uygun emirleri yerine getirirler. Polis, genellikle şehir ve kasabalarda görev yapar. Kırlık yerlerde ve köylerde ise güvenliği jandarma sağlar. Çok eski çağlardan beri bütün topluluklarda güvenliği korumak, kanunlara saygı gösterilmesini sağlamak amacıyla kolluk kuvveti kurulması zorunlu görülmüştür. Devletin başlıca görevlerinden birisi de budur.
  Osmanlılarda ilk kolluk örgütü "Yeniçeri Ocağı" ile birlikte kuruldu (1362). Bu zamanda gece bekçilerine Ases denirdi. Yeniçeri ağasının bir görevi de başkentte güvenliğin ve düzenin sağlanması idi. EyaletIerde ise bu görev, tımarlı sipahilere verilmişti.
  Yeniçeri ocağının 1826da kaldırılmasının ardından yeni bir güvenlik teşkilatı kuruldu. 1845te ayrıntılı bir tüzük hazırlanarak "Zaptiye Teşkilatı" oluşturuldu. Bir yıl sonra güvenlik işleri yeniden düzenlendi. Polis teşkilatı yeni kurulan zaptiye nezaretine bağlandı. Kurtuluş Savaşından sonra Ankarada Emniyet-i Umumiye Müdürlüğüne bağlı Vilayet Polis Müdürlükleri kuruldu. Yeni çıkarılan kanunla bu kurum geliştiriIdi ve 1937
  1937 de "Emniyet Genel Müdürlüğü" adıyla bugünkü şeklini aldı. Devlet ve millet olarak varlığımızın demokratik düzen içinde her türlü iç ve dış tehlikeden uzak tutulması, kanun egemenliğinin sağlanması ve korunması, yurt içinde güvenliğin temini, vatandaşların mal, can, namus güvenliklerinin sağlanması, suç işlemeye yönelik davranışların önlenmesi, suçluların yakalanarak adalete teslim edilmesi, trafik hizmetlerinin yürütülmesi polisin temel görevlerindendir.


  Türk Polisine!

  Dün sizin hal-i tavrınızda mertlik ve erkeklik, yürüyüşünüzde intizam ve ciddiyet size olan haklı itimadı kuvvetlendirdi ve herkesi memnun etti. Çünkü herkes biliyor ki ve bilmelidir ki; polis ve jandarma kuvvetleri vatandaşlara huzur ve sükun temin eden, Cumhuriyet kanunlarına ve medeniyet düşmanlarına karşı kullandığı bir kalkandır. Binaenaleyh, Cumhuriyet kanunlarına, memleketin huzur ve asayişine karşı gelebilecek ve vatandaşlann hürriyetine tecavüz edebilecek her şerrin kafası behemehal bu kalkana çarpmalı ve parçalanmalıdır. Polis; bir asker kadar disiplinli, bir hukukçu kadar hukuk adamı ve bir anne kadar şefkatlı olmalıdır.

  M. Kemal ATATÜRK
   


Similar Threads: Polis Günü
Forum Başlık Tarih
Önemli Gün ve Haftalar Polis Teşkikatı'nın Kuruluş Günü 31 Mart 2012
Önemli Gün ve Haftalar polis teşkilatının kuruluş günü 26 Mart 2011
Önemli Gün ve Haftalar Polis Günü Ne Zaman 9 Mart 2010
Önemli Gün ve Haftalar Polis Teşkilatının Kuruluşu 7 Nisan 2012
Önemli Gün ve Haftalar Polis Teşkilatının Kuruluşun 167. Yılı 7 Nisan 2012