Plotinus Kimdir ?

'Sorun Cevaplayalım' forumunda EyLüL tarafından 31 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


  1. Dünyada İlk Düşünen Kimdir Plotinus Kimdir ?


    Plotinus Neoplatonizm in kurucusu antik filozof. Plotinus hakkındaki bilgilerimizin çoğu kendisi de filozof olan Porphyry'nin Plotinus'un baş eseri Enneadlar'a yazdığı önsüzden gelmektedir. Plotinus'un mistik felsefesi Yahudi, Hristiyan, Gnostik ve Müslüman filozofları ve mistiklere yüzyıllar boyunca esin kaynağı olmaya devam etmiştir.

    PLOTİNUS, Eski Yunan filozofu (Lykopolis/Mısır 205 – Campania 270). 233’te İskenderiye’ye giderek filozof Ammonius Sakkas’ın öğrencisi oldu. 243’te Perslerin düşüncesini yakından incelemek için, İmparator Gordianus’un Sasani Kralı I. Şahpur’a karşı açtığı savaşa katıldı. Savaşın başarısızlığa uğraması üzerine Roma’ya yerleşti.
    Özellikle Platon konusundaki bilgisiyle etkilediği İmparator Gallianus, kendisine bu filozofun tasarladığı devleti gerçekleştirmek için yetki vermeye kalktıysa da, eski Roma’nın yönetim geleneğine bağlı kalanlarca engellendi. Onun değişik dönemlerde yazdığı yazılarını öğrencisi Porphyrios Ennead (Dokuzlar) adıyla, dokuz bölümü içeren, altı kitapta topladı. Plotinus felsefesini Platon‘a dayanarak açıklamaya değer verdi; düşüncelerini hep Platon’ un eserlerindeki bir yere dayatarak yorumlamayı denedi; ayrıntılarda bile Platon’un bir öğrencisi olduğu inancını taşıdı. Platon felsefesine bu çok sıkı bağlılık yüzünden başlattığı çığır da Yeni Platonculuk adını aldı. Ancak, öğretisinde Aristoteles ile Stoa’nın da etkileri vardır.