Platon Siyaset Felsefesi

'Biyografi' forumunda zamaneanne tarafından 11 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu


  1. Platonun Siyaset Felsefesi


    Platonun Siyaset Felsefesi Hakkında Bilgi    Ünlü Yunan filoofu Sokrates'in öğrencisi Platonu siyaset felsefesinin kurucu isimlerinden biri saymak mümkün. ünlü filosofun Devlet isimli eseri siyaset felsefesinin başucu kitabı olmuştur.

    Platon'un felsefesini, beş önemli kuram içerisinde toplamak mümkündür. Bunlar, “bilgi, “idealar, “ruhun ölümsüzlüğü, “evrendoğum (Cosmogonie, Cosmogony - Evren'in oluşumunu inceleyen bilim dalı) ve “devlet ile ilgili kuramlarıdır.Platon, bütün yaşamı boyunca hocası Sokrates'den edindiği ilham ile gerçek bir ahlakçı olarak kalmış, tüm bu kuramları, etik ağırlıklı görüşlerle irdeleyerek geliştirmiştir. Sokrates ve Platon'a göre felsefenin ana ereği, insanın mutluluğu ve yetkin yaşamının sağlanmasıdır. Yetkin bir yaşam, ancak erdemli bir hayat sürmekle elde edilebilir. Erdemin temeli “bilgi, özü “idealar kavramı, gerekçesi “evrendoğum, güvencesi “ölümsüzlük, yaşamsal sığınağı “devlettir.

    Platon, elli yıllık uzun bir süre boyunca bu kuramsal yapıyı düşünmüş, ilintili felsefi meselelerle didişmiş ve bu arada görüşlerini düzeltip olgunlaştırmıştır. Bu yüzden Platon felsefesinin incelenmesi açısından en akılcı yol, bu değişim ve gelişmeyi takip ederek, öğretinin geçirdiği evreleri anlamaya çalışmaktır.