peygamberlerde bulunması gereken sıfatlar nelerdir kısaca

'Etüt Merkezi' forumunda Burcu tarafından 2 Tem 2014 tarihinde açılan konu

 1. peygamberlerde bulunması gereken nitelikler sıfatlar nelerdir

  Her peygamberde insan olmanın da ötesinde çeşitli sıfatların bulunması gerekli ve de zorunludur. Bunlara vacip sıfatlar denir.
  Bu sıfatlar şunlardır:
  1. Sıdk: "Doğru olmak" demektir. Her peygamber doğru sözlü dürüst bir insandır. Onlar kesinlikle yalan söylemezler. Eğer söyleyecek olsalardı kendilerine inanan halkın güven duygusunu kaybederlerdi. O zaman peygamber göndermekteki gaye hikmet gerçekleşmemiş olurdu. Sıdkın zıddı yalan söylemek (kizb), peygamberler için düşünülemez. Bütün peygamberler peygamberlikten önce de sonra da yalan söylememişlerdir.

  2. Emanet: "Güvenilir olmak" demektir. Peygamberlerin tümü emin güvenilir kişilerdir. Emanete asla hainlik etmezler. Bu konuda ayette şöyle buyurulur: "Bir peygamber için emanete hıyanet yaraşmaz..." (Âl-i İmran 3/161). Emanet sıfatının zıddı olan hıyanet, onlar için düşünülmesi imkansız olan sıfattır.

  3. İsmet: "Günah işlememek, günahtan korunmuş olmak" demektir. Peygamberler hayatlarının hiçbir döneminde şirk ve de küfür sayılan bir günahı işlemedikleri gibi özellikle peygamberlikten sonra bilerek günah işlememişlerdir. İnsan olmaları nedeniyle günah derecesinde olmayan birtakım ufak tefek hataları bulunabilir. Fakat onların bu hatası yüce Allah'ın kendilerini uyarmasıyla hemen düzeltilir. Peygamberlerin bu tip küçük hatalarına "zelle" denmektedir. İsmetin karşıtı olan masiyetten (günah işlemek) Allah onları korumuştur. Peygamberler örnek önder kişiler olduklarından, konumlarını zedeleyecek davranışlardan da uzaktırlar. Peygamberlerin ismet sıfatları hakkındaki videoyada başvurabilirsiniz.

  4. Fetanet: "Peygamberlerin akıllı, zeki uyanık olmaları" demektir. Bunun zıddı olan ahmaklık peygamberlikle asla bağdaşmaz. Peygamberler zeki akıllı olmasalardı hitap ettikleri kişileri asla ikna edemezler, toplumsal dönüşümü sağlayamazlardı.

  5.Tebliğ: "Peygamberlerin Allah'tan aldıkları buyrukları ve de yasakları ümmetlerine eksiksiz iletmeleri" demektir. Tebliğin karşıtı gizlemek (kitman) peygamberler için düşünülemez. "Ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer yapmazsan Allah'ın elçiliğini tebliğ etmemiş olursun" (el-Maide 5/67) mealindeki ayet, bu sıfattan söz etmektedir