Peygamberimizin üç büyük savaşı sırası ile gösteriniz..

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Sitem tarafından 27 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


 1. Peygamberimizin üç büyük savaşı sırası ile gösteriniz..

  BEDİR SAVAŞI
  624
  Taraflar: Mekkeli müşrikler X Medineli Müslümanlar
  Sebep: Mekkelilerin, Müslümanların hicret sonucu Mekke de bıraktıklar mallarını yağmalaması ve Medinelilere ekonomik baskı yapması üzerine, Hz.Muhammed'in Suriye'den Mekke'ye dönen bir Kureyş kervanını ele geçirmek istemesi.

  Sonuç: 1- Müslümanların ilk büyük savaşı ve başarısıdır.
  2-İslamiyet hızla yayılmaya başlamıştır.
  3-Ganimetlerin 1/5 i devlet hazinesine ayrılmıştır.
  4-Esir alınanlar her biri on Müslümana okuma yazma öğretme karşılığı serbest
  bırakıldı.(Bu durum İslamın eğitime verdiği önemi gösterir.)
  5- İslamın en büyük düşmanlarından Ebu Cehil öldürülmüştür.


  UHUD SAVAŞI
  625
  Taraflar: Mekkeli müşrikler X Medineli Müslümanlar
  Nedeni : Mekkelilerin, Bedir savaşında uğradıkları yenilgisinin öcünü almak ve kervan yolları güvenliğini sağlamak istemesi.
  Gelişme : Medine yakınlarındaki Uhud dağı eteğinde yapılan savaşta, okçuların yerlerini terk etmeleri üzerine Müslümanlar yenilgiye uğradılar. Hz.Muhammed yaralanmış, amcası Hz.Hamza şehit olmuştur.
  Sonuç :
  1- Müslümanların ilk yenilgisidir.
  2- Komutanın emirlerine uymanın gerekliliği ortaya çıkmıştır.
  3- Peygamberimiz yaralanmış, Hz. Hazma şehit olmuştur.
  4- Bazı Yahudi grupları Medineden Hayber Kalesine sürgün edilmiştir.


  HENDEK SAVAŞI
  Tarih: 627
  Taraflar: Mekkeli müşrikler X Medineli Müslümanlar
  Sebep: Mekkelilerin çevre kabilelerle ittifak oluşturarak, Müslümanları yok etmek istemeleri.
  Gelişme : Uhud savaşından ders alan Müslümanlar, savunma savaşı yapmaya karar verdiler. İranlı bir Müslüman olan Selman-i Farisi'nin önerisiyle, Medine'nin saldırıya açık olan yerlerine, insanların geçemiyeceği genişlikte Hendek kazıldı.
  Sonuç :
  1- Aralarında tam bir anlaşma ve birlik bulunmayan Mekke ordusu istediğini elde
  edemeyeceğini anlamış ve geri çekilmiştir.
  2- Mekkelilerin saldırı gücü tükenmiş ve savunmaya çekilmişlerdir.
  3- Müslümanların son savunma savaşıdır.Saldırı sırası Müslümanlara geçmiştir.
  4- İslamiyet Arap Kabileleri arasında hızla yayılmaya başlamıştır.
  Önemi: Hendek Savaşı, Mekkelilerin Müslümanların üzerine yaptığı son saldırı oldu. Bundan sonra Mekkeliler savunmaya çekildiler.