Peygamberimize inen ilk ayetler hangi surededir?

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Merve tarafından 12 Mart 2012 tarihinde açılan konu


 1. Peygamberimize inen ilk ayetler hangi surededir?


  Peygamberimize inen ilk ayetler Alak Suresi'ndedir.

  Okunuşu
  Bismillahirrahmânirrahîm.
  1- Ikra' bismi rabbikelleziy halak
  2- Halekal'insane min 'alak
  3- Ikre' ve rabbükel'ekrem
  4- Elleziy 'alleme bilkalem
  5- Allemel'insane ma lem ya'lem
  6- Kella innel'insane leyatğa
  7- Erra a hustağna
  8- İnne ila rabbikerrü'câ
  9- Eraeytelleziy yenha
  10- Abden iza salla
  11- Eraeyte in kane 'alelhüda
  12- Ev emara bittakva
  13- Eraeyte in kezzebe ve tevella
  14- Elem ya'lem biennallahe yera
  15- Kella lein lem yentehi lenesfe'an binnasıyeh
  16- Nasıyetin kezibetin hatıeh
  17- Felyed'u nadiyehu.
  18- Sened'uzzebaniyete.
  19- Kella la tütı'hü vescüd vakterib

  Anlamı
  Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
  1- Yaratan Rabbinin adıyla oku!
  2- İnsanı bir kan pıhtısından yarattı!
  3- Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir.
  4- O Rab ki kalemle yazmayı öğretti.
  5- İnsana bilmediği şeyleri öğretti.
  6- Hayır! Doğrusu (kâfir) insan azgınlık eder.
  7- Kendisinin muhtaç olmadığını zannettiği için.
  8- Muhakkak ki dönüş mutlaka Rabbinedir.
  9-10 - Namaz kıldığı zaman, bir kulu engelleyeni gördün mü?
  11- Gördün mü (ne dersin?), ya o (kul) doğru yolda olur,
  12- Veya kötülüklerden sakınmayı emrederse?
  13- Gördün mü, ya bu (adam, hakkı) yalanlar, yüzçevirirse,
  14- O adam, Allah'ın kendini gördüğünü hiç bilmiyor mu?
  15-16 - Hayır, hayır! Eğer o, bu davranışından vazgeçmezse, and olsun ki biz, onu perçeminden, o günahkâr ve yalancı perçeminden tutup cehenneme sürükleriz.
  17- O zaman o taraftarlarını yardıma çağırsın.
  18- Biz de Zebanileri çağıracağız.
  19- Hayır, sakın onu dinleme de, secde et ve yaklaş!