Peygamberimiz Çocuklarımıza Güzel İsimler Verilmesini Tavsiye Etmiştir

'Ayetler ve Hadisler' forumunda Aysell tarafından 17 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. dinimize göre yeni doğan bebeğe isim vermek
  peygamberimizin isim verme konusunda hadisleri
  yeni doğan çocuğa nasıl isim vermeliyiz


  Biz, herhangi bir şeyi birbirinden ayırmak, tanımak veyahut zihne getirmek için canlı-cansız her şeye bir isim koyarız Bu şekilde eşya ve hadiseleri hem tanımış, hem de birbirinden ayırmış oluruz İlk insan Hz Adem ve Havva örneğinde olduğu gibi insanlar, birbirlerini tanımak için de birbirlerine isimler koymuşlardır Koca bir ömür boyu taşınan ve insanla adeta bütünleşen isim, çok önemlidir Hayatın her sahasında giren dinimizin bu sahayı boş bırakması elbette düşünülemez

  Allah Rasulü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) tavsiyeleri içerisinde, çocuğa manası düzgün güzel bir isim koymak anne-babanın ilk vazifelerinden birisidir Peygamber Efendimiz, “Peygamberlerin isimleri ile isimleniniz Ayrıca Allah nezdinde isimlerin en sevimlisi Abdullah ve Aburrahman’dır İsimlerin en doğrusu Hâris (kâr getiren, ahireti kazanan) ve Hümâm (himmetli, azimli)dir En çirkini de Harp (savaş, şiddet) ve Mürre (cimrilik, acı) isimleridir” (Müsned, 4/35) buyurarak çocuklara isim vermenin ehemmiyetini dile getirmiştir Ayrıca "Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağırılacaksınız öyleyse isimlerinizi güzel yapın" (Ebu Dâvud, Edeb 69) hadisi de çocuklara güzel isim koymanın ne kadar önemli olduğunu ifade etmesi açısından dikkat çekicidir


  Bu hadisten anlaşıldığına göre Efendimiz’in çocuklara güzel isimler verilmesini tavsiye ettiği ve çirkin isimleri ise istemediği anlaşılıyor Nebiler Serveri’nin hayatına baktığımızda çevresinde bulunan ve isimleri güzel olmayan kişilerin isimlerini değiştirdiğini görüyoruz Mesela “Âsiye” (isyan eden) veya savaş ve düşmanlık ifade eden isimleri kaldırıp yerine “Cemile” (güzel) ismini koymuştur (Müslim, Âdâb, 14; Ebu Davud, Edeb, 66) Mesela hepimizin ismini çok duyduğu meşhur hadis ravisi Hz Ebu Hureyre’nin ismi önceleri Abdüşşems’tir Allah Rasulü “İnsan ayın, güneşin kulu olamaz;sen Abdurrahmân’sın”
  diyerek, Ebu Hureyre’nin adını “Abdurrahman” olarak değiştirmiştir

  Halkımız arasında çocuklara konacak isimlerin mutlaka Kur’an geçmesi gibi yanlış bir inanış var Yukarıdaki hadislerden de anlaşıldığına göre Efendimiz, güzel ve anlamlı isimler koymamızı tavsiye ediyor Bir ismin güzel olması için mutlaka Kur’an-ı Kerim'de olması gerekmez Nitekim Kur’an’da geçen her ismi, orada geçtiği için çocuğa isim olarak koymak yanlış olur Çünkü Kur’an’da güzel isimlerin yanında şeytan, iblis, Karun, Haman, Ebu Leheb gibi isimler de vardır Mesela günümüzde kız çocuklarına yaygınca olarak verilen “aleyna” diye bir isim var Manasına bakılmaksızın kulağa hoş geliyor, ayrıca Kur’an’da da geçiyor diye bu ismi kız çocuklarına veriliyor Halbuki “aleyna” kelimesi “bizim üzerimize” veya “bizim üzerimize olsun” anlamlarına gelen bir ifadedir Şimdi Kur’an’da geçiyor diye çocuklara böyle çok da bir mana ifade etmeyen isimlerin verilmesi doğru olmasa gerek O yüzden düşündüğümüz ismi çocuğumuza vermeden önce bir bilene danışmakta fayda var

  Çocuğa isim ağır gelir mi?
  Bu ifadeyi hepimiz duymuşuzdur Huysuz, dengesiz veya spastik özürlü olan çocuklara isimlerinin ağır geldikleri, taşıyamadıkları için böyle oldukları düşünülür Bu ifade bazı tasavvuf büyükleri tarafından da dile getirilmiştir Peki bunun bir doğruluk payı var mıdır?Bu sorunun cevabını ilerleyen bilim sayesinde bugün daha iyi verebiliyoruz Çünkü kelimelerin titreşimlerinin madde üzerinde etki meydana getirdiği artık bugün bilimsel bir gerçek Mesela geçenlerde okuduğum bir gazete haberinde yeni geliştirilen bir ses makinası tekstilde kullanılıyor ve bu makina kumaş parçalarını dikmeden birbirine yapıştırıyor Çok ilginç değil mi? Bu örnekleri çoğaltmak mümkün
  Buradan hareketle kelimelerin titreşimleri madde üzerinde tesir ediyorsa insan üzerinde de etkili olması muhakkaktır Şimdi düşünelim, çocuğa verilen bir ismin verdiği titreşimler ihtimal çocuğun ruh dünyasına ağır gelebilir ve çocuk bu ağırlığı taşıyamayarak ruhsal bir bozukluk yaşayabilir O yüzden tecrübelerle sabit olan ismin ağır gelmesi meselesini hemen bir çırpıda “böyle bir şey olmaz” deyip silip atmak doğru değildir

  Yeni doğan bir çocuğa nasıl isim verilir?
  Dinimizde yeni doğan bir çocuğa aşağıda madde madde vereceğimiz hususların uygulanması müstehap olarak görülmüştür:
  • Yeni doğan çocuğa süt vermeden evvel ağzına yumuşatılmış hurma gibi tatlı bir şeyler sürülür
  • Çocuğa doğunca veya doğumu mütakip yedinci günü adı konur
  • Doğduktan sonra hemen ölen çocuğa da ad konur Yıkanır cenaze namazı kılınır
  • Çocuğun ismini ilmiyle âmil, ehli salih bir zata koydurmak iyidir Ashab-ı Kiram çocuklarına isimlerini Peygamber Efendimiz’e verdirmeyi tercih etmişlerdir
  • Çocuk isim koyacak kişinin kucağına verilir Kişi abdestli bir şekilde kıbleye döner, önce sağ kulağına ezan, sol kulağına ise kamet okur ve üç kere çocuğun sağ ve sol kulaklarına ismini tekrar eder
  • Çocuğa isim koyduktan sora hayır duada bulunulmalıdır Peygamber Efendimiz: “Ya Rabbi bu çocuğu hayırlı ve salihlerden eyle ve onu güzel bir şekilde yetişmesini sağla” diye dua etmiştir
  • Durumu iyi olanlar için Allah’ın vermiş olduğu çocuk nimetine karşı bir şükür olarak çocukların doğumlarının yedinci gününde kurban kesmek sünnettir Bu kurbana akika kurbanı denilmektedir Yine bu günler çocuğun başının tıraş edilip, çıkan saçın ağırlığınca veya takdiri bir ağırlık olarak altın alıp sadaka vermek müstehaptır
  İsimleri bozarak kullanmak doğru değil
  Halkımız arasında isimler mevzuunda yapılan yanlış bir hareket daha var İsimleri kısaltacağız diye bozuyor ve anlamsız isimlerle birbirimize sesleniyoruz Mesela Abdullah’a Apo, İbrahim'e İbo, Zeynep’e Zeyno, Mustafa’ya Musti, Canan’a Cano gibi Bu da esasen doğru olmayan bir isimlendirmedir

  Netice itibariyle isim çok önemli Bu sebeple çocuklarımıza güzel, sevimli ve anlamlı isimler koyarak onların insanlığa faydalı birer fert olması için yetiştirmeliyiz