peygamber efendimizin misafir ile ilgili hadisleri

'Ayetler ve Hadisler' forumunda Demet tarafından 30 Kasım 2014 tarihinde açılan konu


 1. peygamber efendimizin misafir ile ilgili hadisleri

  İbn Abbas (ra) der ki: Peygamber (sav): “Kim namazı dosdoğru kılar, zekâtını verir, Ramazan orucunu tutar, misafiri ağırlarsa, cennete girer” buyurdu (Tergib ve Terhib, C5/211-12)


  Hz Âişe (ra) Peygamber’in (sav): “Melekler, sofranız kurulu oldukça size dua eder” buyurduğunu rivayet etmiştir (age, c5/211-13)

  İbn Abbas (ra) derki, Resûlullah (sav): “İçinde misafire yemek yedirilen evdeki hayır ve bereket, devenin hörgücüne dayanmış bıçağın tesirinden daha çabuk çoğalır” buyurdu (age, c5/211-14)

  Hz Enes (ra) naklediyor: Resûlullah (sav) şöyle buyurmaktadır: “Bir kimse Müslümanlardan dört kişiyi misafir etse ve onlara yemelerinde, içmelerinde, giymelerinde kendi ehline yaptığı ikramı yapsa, bir köle azad etmiş gibi olur” (Ramûz, c2/405-2)
  Cabir b Abdullah’ın (ra) naklettiği hadis-i şerifin bir bölümü şöyledir Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Allahu Teâlâ’nın İbrahim Peygamberi (asm) halil ittihaz etmesinin sebebi, yemek yedirmesi, açıktan selâm vermesi, insanlar uykuda iken gece namazı kılmasııydı” (Tenbîhü’l Gafilin, c2/534)

  Misafir ağırlamak, yemek yedirmek, ziyarete gelenlere ikram etmek Mü’minin şiarıdır, salih kişilerin âdetidir
  Hz İbrahim Aleyhisselâm’ın misafirperverliği meşhurdur “Allah’ın dostu” mânâsında “Halilullah diye yadedilen Hz İbrahim (as) misafir olmadan sofraya oturmaz, yola çıkar misafir gözetlerdi
  Peygamber Efendimiz (asm) ve sahabelerinin misafirperverlikleri, ikramları hepimize örnek olmalıdır Onlar bir avuç hurmayı, bir parça ekmeği, bir parça eti birbirleriyle paylaşır, birbirlerine ikram ederlerdi
  Hz Ali (ra) yemek yedirme hususunda şöyle demektedir: “Bir arkadaşımı bir sabah yemeğe çağırmak, benim için pazara çıkıp bir köle satın almak ve o köleyi Allah yolunda azad etmekten daha sevimlidir” (Hayâtü’s Sahabe, c3/299)
  Müslüman için “ikram vesilesi” çok boldur Meselâ, uzun bir yolculuktan gelince (hacdan, umreden vs gibi uzun seyahatlerden) bir hayvan kesip ziyafet vermek sünnettir Bir kimsenin çocuğu dünyaya geldiğinde, çocuğun sünnetinde, düğünde, ev aldığında, araba aldığında ziyafet vermesi sünnettir


  Ravi: Ebu Kerime
  Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bir gece misafir olmak müslümanın hakkıdır. Kim, (bir ev sahibinin) avlusunda sabahlarsa, ağırlanma masrafı, (ev sahibi) üzerine bir borç olur. (Misafir) dilerse o hakkını alır, dilerse terkeder (almaz).”
  Kaynak: Ebu Davud, Et’ime 5, (3750)

  Ravi:
  Tanım:Bir başka rivayette Resulullah (sav)’ın şöyle söylediği kaydedilmiştir: “Kim bir cemaate misafir olur ve fakat misafir, (ağırlanmaktan) mahrum kalırsa -ona yardım, her müslüman üzerine hak (bir vazife) olması hasebiyle- bir gecelik (ağırlanma) masrafını o cemaatin ekininden ve malından alır.”
  Kaynak: Ebu Davud, Et’ime 5, (3751)

  Ravi: Ukbe İbnu Amir
  Tanım:Resulullah (sav)’a dedim ki: “Siz, bizi (sefere) gönderiyorsunuz. Bir yere vardığımız zaman, ahalisi ihtiyaçlarımızı görmezlerse ne yapmalıyız?” (Resulullah bize) şu cevabı verdiler: “Bir kavme inince, onlar misafire davranılması gereken muameleyi size de yaparlarsa ikramlarını kabul edin. Aksi takdirde, misafire yapmaları gereken ikram kadarını onlardan (zorla da olsa) alın.”

  Kaynak: Buhari, Edeb 85, Mezalim 18; Müslim, Lukata 17, (1727); Ebu Davud, Et’ime 5, (3752); Tirmizi, Siyer

  Ravi: Avf İbnu Malik

  Tanım:Ey Allah’ın Resulü dedim, “ben bir adama uğrasam, o beni ağırlamasa, sonra o bana uğrasa ben ona yaptığını yapayım mı?” “Hayır” dedi, “sen onu ağırla!” Bir gün Resulullah (sav) beni eskimiş bir elbise içerisinde görmüştü. “Senin malın yok mu (da böyle giyiniyorsun)?” diye sordu. “Allah bana deve, koyun, [sığır, at, köle] her maldan verdi!” dedim. “öyleyse” buyurdular, “üzerinde görülmelidir!”
  Kaynak: Tirmizi, Birr 63, (2007)
  Ravi: Ebu Hüreyre
  Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: “Misafirlik üç gündür. Bundan fazlası sadakadır.”
  Kaynak: Ebu Davud, Et’ime 5, (3749)
  Ravi: Ebu Şüreyh el-Adevi
  Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim Allah’a ve ahirde inanıyorsa, misafirine ‘caize’sini ikram etsin.” Yanındakiler sordular: “Ey Allah’ın Resulü! Caizesi de nedir?” Aleyhissalatu vesselam açıkladı: “Bir gecesi ve gündüzüdür. Misafirlik üç gündür. Bundan fazlası sadakadır. Misafire, ev sahibini günaha sokuncaya kadar yanında kalması hoş değildir. Tekrar sordular: “Misafir ev sahibini nasıl günaha sokar?” Aleyhissalatu vesselam açıkladı: “Adamın yanında ikamet eder kalır, halbuki kendisine ikram edecek bir şeyi yoktur.”
  Kaynak: Buhari, Edeb 85, 31, Rikak 23; Müslim, Lukata 77, (48); Muvatta, Sıfatu’n-Nebiyy 22, (2, 929); Ebu D