Peygamber Efendimizin Kronolojik Hayatı

'Dini Bilgiler' forumunda Merve tarafından 30 Kas 2011 tarihinde açılan konu

 1. Peygamber Efendimizin Kronolojik Hayatı
  Hz. Muhammed (sav) Kronolojik Hayatı
  Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) Kronolojik Hayatı

  MS 571- Fil Olayı Habeşistan'ın Yemen Valisi Ebrehe, Kâbe'ye saldırdı.

  20 Nisan 571- İnsanlığın en büyük önderi Hz Muhammed (sav) doğdu.

  575 - Dört sene süt annesi Halime'nin yanında kaldıktan sonra ailesine dönüşü.

  576 - Annesi Amine ve hizmetçileri Ümmü Eymen ile birlikte Medine'ye gidip babasının mezarını ziyaret etmesi ve dönüşte Ebvâ'da annesinin vefâtı.

  578 - Dedesi Abdulmuttalib'in vefatı ve amcası Ebû Talib'in himâyesine girmesi.

  583 - Amcası Ebû Talib'le Suriye'ye ticaret kervanıyla gitmesi ve Busra'da Bahîra'nın, bu genç çocuğun beklenen son Peygamber olabileceğini sezmesi.

  588 - Diğer amcası Zübeyr ile Yemen seyahati.

  591 - Kureyş-Hevâzîn arasında dört yıl süren Ficar harbinde tarafsız kalması ve Hılfûl Fudûl Cemiyeti'ne girmesi, bununla hep iftihar etmesi.

  595 - Hz Hatice'nin kervanını Şam'a götürmesi, Meysere'nin Hz Muhammed'e hayranlığı.

  596 - Hz Hatice ile evlenmesi, Ebû Talibin nikâh töreninde konuşması.

  598 - Oğlu Kasım'ın doğması (Kendisine Ebul Kasım denilmesi).

  599 -
  Hz Alinin doğması.

  600 - Kızı Zeyneb doğdu.

  604 - Kızı Rukiye doğdu.

  608 - Kızı Ümmügülsüm doğdu.

  608 - Muhammedül Emîn denilen Hz Muhammedin Kâbe hakemliği.

  610 - Hira mağarasında (Ramazan ayında Kadir Gecesinde) ilk vahyin gelişi, peygamber oluşu En yakınlarını İslâm'a davet etmesi, Hz Hatice, Hz Ebubekir,Hz Ali ve Hz Zeydin müslüman olmaları, Kızı Hz.Fatma'nın doğumu.

  613 - Üç yıl gizli davetten sonra Safâ Tepesine çıkıp açıktan davete başlaması.

  615 - Müşriklerin ağır baskıları üzerine HzÖmer liderliğindeki 14 müslümanın Habeşistan'a hicreti Putperest müşriklerin zulüm ve işkencelerini iyice artırmaları üzerine müslümanların Dârul Erkama sığınmaları.

  616 - Hz Hamza ve HzÖmer'in müslüman olmaları.
  -İran Hükümdârı Pervizin, Suriye ve Mısır'ı zabtetmesi.

  617 - Hz Ali'nin ağabeyi Cafer- i Tayyar liderliğindeki (13 kadın, 77 erkek) 90 müslümanın ikinci Habeşistan hicreti Müşriklerin muhacirleri geri istemesi.
  - Habeş Necâşîsinin, Hz Câferin okuduğu ayetlerden etkilenerek, bunu reddetmesi,
  - Kureyş kabilesinin Haşimoğulları'yla münâsebeti keserek boykot ilanı,

  619 - Kureyşin üç senelik ablukayı kaldırması Hz Hatice ve hemen peşinden Ebû Talib'in vefatı Müslümanların sevinçle üzüntüyü bir arada tatması (Hüzün Yılı).

  620 - Peygamberimizin İslâm'a davet için Taif'e gitmesi Ağır hakaretlere uğrayarak Mutim bin Adiy himâyesinde geri Mekke'ye dönmesi.
  - İsrâ ve Mi'rac Olayı Allâhu Zülcelâlin Peygamberimizi onurlandırması,
  - Peygamberimizin hac münâsebetiyle dışarıdan gelen yabancılarla görüşmesi,
  - I Akabe Biatı Medineli (Yesribli)12 kişinin müslüman olması Beş vakit namaz farz kılındı.

  621 - II Akabe Biatı Peygamberimiz geçen yıl Medinelilere İslâmı ve Kuranı öğretmek için Musab b Umeyri göndermişti Musabın gayretiyle 75 kişilik Evs ve Hazreçli, Peygamberimizle gizlice buluştu, Onu Medineye davet etti.

  622 - Hz Muhammed'in, dostu Hz Ebû Bekirle Mekke'den Medine'ye hicreti Hicrî takvimin başlangıcı.
  - Rasûlullah'ın Kuba Mescidi'ni yaptırması Ranuna vadisinde ilk Cuma namazını kıldırması ve ilk hutbeyi okuması Neccâr oğullarının Rasûlullahı Medineye götürmesi,
  - Ebû Eyyûb el Ensârînin evinde 7 ay misafir kalması,
  - Muhacirlerle Ensar arasında kardeşliğin kurulması,
  - Mekkede nişanlandığı, Hz Ebubekirin kızı Hz Aişe ile evlenmesi,
  - Bizanslıların Suriye ve Mısır'ı İrandan (Sâsânîlerden) geri alması.

  623 - Medine'de Mescid-i Nebevî'nin ve Hâne-i Saâdetin yedi ayda inşâsı.
  - Ezanın meşrû kılınması İlk nüfus sayımı,
  - Mescidin önünde fakirleri barındırmak için Suffa yapılması,
  - Kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'dan, Mekke-i Mükerremedeki Kâbe-i Muazzama'ya çevrilmesi
  - Müslümanlarla Yahudiler arasında vatandaşlık antlaşması
  - Medine İslam Şehir Devleti' nin ilk anayasasının hazırlanması
  - Medine Şehir Devleti'nin kurulması yönetimin başına ALLAH Rasûlünün geçmesi (Müslümanlar hicretle; ezilen horlanan bir cemaatten devlete geçmişlerdi Hz Muhammed (sav) Mekkede yalnızca bir peygamberdi Şimdi ise hem peygamber, hem de bir devlet başkanı idi),
  - Cihada izin verilmesi.

  624 - İslam'da ilk harb olan şanlı Bedir zaferi ve küfrün elebaşısı Ebû Cehil'in öldürülüşü (Yerine Ebû Süfyanın geçmesi).
  - Ramazan orucunun ve zekâtın farz kılınışı İlk bayram namazı,
  - Peygamberimizin kızı ve Hz Osman'ın hanımı Rukiye'nin vefatı,
  - Peygamberimizin kızı Hz Fatma ile Ebû Talib'in oğlu Hz Ali'nin evlenmesi,
  - Yahudilerin müslümanlara karşı düşmanca harekete başlamaları, münâfıkların türemesi.

  625 - Uhud harbi, Hz Hamza'nın şehid olması.
  - Hz Hasanın doğumu (Ramazan ayında),
  - Peygamber Efendimizin Hz Ömerin kızı Hafsa ile evlenmesi,
  - Reci vakası: İslâma davet için çevre kabilelere gönderilen muallimlerden dördünün şehid edilmesi, Zeyd ve Hubeybin Mekkelilere satılması ve şehid edilmesi,
  - Bir-i Maûne faciası: Necide gönderilen 70 muallimin şehâdeti,
  - Benî Nâdir Gazvesi: Şımaran Yahudilerin sürgün edilmesi,
  - Hz Hüseyinin doğumu (Şaban ayında),
  - Tercüme işlerinde Yahudilere güven kalmadığından Hz Peygamberin Zeyd b Sabit'e İbrânice öğrenmeyi emretmesi.

  626 - Dûmetül Cendel Gazvesi Suriye'de toplanan eşkıyalar dağıtıldı.
  - Peygamberimizin Ümmü Seleme ile evlenmesi,
  - İçki ve kumarın haram kılınması.

  627 - Hendek (Ahzab) Harbi: Medine'yi kuşatan müşriklerin perişan olmaları.
  - Hendek harbinde hainlik eden Benî Kureyza Yahudilerin cezalandırılmaları,
  - Peygamberimizin, halasının kızı Cahş kızı Zeyneble evlenmesi,
  - Müreysî (Benî Mustalık) Gazâsı: Bu kabile Medineye saldırmak istediğinden susturuldu Dönüşte ifk (Hz Aişeye iftira) dedikodusu yayıldı,
  - Teyemmüm meşrû kılındı.

  628 - Hudeybiye Antlaşması Bazı şartları ağır görülen bu antlaşma müslümanlar için siyâsî bir zaferdi Çünkü, bu antlaşma ile Mekke müşrikleri İslam Devleti'ni resmen tanımış oluyorlardı 10 yıllık ateşkes süresi içinde Peygamberimiz (sav) Kureyş tarafından emîn olarak tebliğ faaliyetlerini rahatça sürdürebilecekti Bu sayede zamanın hükümdarlarını İslâma davet fırsatını buldu Mektuplar göndererek onları İslâma çağırdı (Bizans İmparatoru Herakliusa, İran Kisrâsı Pervize, Mısır Azîzi Mukavkısa, Habeşistan Necâşîsine, Yemen Vâlisi Bâzâna, Bahreyn, Umman, Dımeşk (Şam) ve Yemâme emirlerine elçiler ve mektuplar gönderdi Yemen Vâlisi, Bahreyn ve Umman emîri, Habeş Necâşîsi (gizli) Müslüman oldu Heraklius ile Mukavkıs elçilere iyi davrandı).
  - Hayber'in Fethedilmesi Hz Ali'nin dillere destan kahramanlıklar göstermesi, Yahudilerin baş cengâveri (savaşçısı) Merhab'ı bir hamlede yere sermesi.
  - Fedek Yahudilerinin vergiye bağlanması.
  - Bir Yahudi kadının Hz Muhammed'i (zehirli etle) zehirleme girişimi.
  - Peygamberimizin Hz Safiyye ile evlenmesi.
  - Muta nikâhının yasaklanması.
  - Mekke'den Habeşistan'a göçmüş olan müslümanların Câfer-i Tayyar başkanlığında Medine'ye dönmeleri Necâşi tarafından Peygamberimize gıyaben nikâhlanan Ümmü Habibe vâlidemiz de bu kafiledeydi
  - Bizans-İran savaşı İranda müthiş veba salgını.

  629 - Hudeybiye Antlaşması hükümlerine göre müslümanların Kâbe'yi ziyaret etmeleri (Umretül Kazâ)
  - Halid bin Velid ve Amr İbnül As'ın müslüman olup Medinede müslümanlara katılması
  - İranın Yemen Vâlisi Bazanın Müslüman oluşu
  - Mute Harbi İslam sancaktarı Zeyd bin Hârise, Cafer-i Tayyar ve Abdullah bin Revâha'nın peşi peşine şehit olmaları Halid bin Velidin askerî dirâyeti sayesinde üç bin kişilik İslam ordusunun, yüz bin kişilik Bizans ordusuna zor anlar yaşatması ve ordunun fazla zâyiat vermeden geri çekilmesi Mute Savaşı, Suriyede müslümanların Bizans'la ilk karşılaşması idi,
  - Zâtus-Selâsil Olayında Amr İbnül Asın kumandanlık etmesi.

  630 - Mekke'nin Fethi, Kâbenin putlardan temizlenmesi Gâlibin mağlupları toptan affederek dünyada eşine rastlanmayan bir büyüklük göstermesi İşte İslâm İnkılâbı!
  - Ebû Süfyan ve oğlu Muaviyenin Müslüman oluşu
  - Huneyn Gazâsı ve Evtas Savaşı
  - Taifin muhasarası, putlarının Ebû Süfyan ve Mugîrenin eliyle yıkılması
  - Savaş esirleri arasında (Halimenin kızı) süt kardeşi Şeymâyı görünce serbest bırakması ve Hevâzîn heyetine bütün esirlerin serbest bırakıldığını bildirmesi
  - Savaş ganimetlerinden müellefe-i kulûba (kalpleri islâma ısındırılacak olanlara) hisse verilmesi
  - Çevredeki bazı Arap emirliklerine elçiler göndermesi
  - Kasîde-i Bürde şairi Kâ'b bin Züheyr'in Peygamberimizin huzuruna gelerek “Bânet Suâdü diye başlayan meşhur kasîdesini okuması ve "Peygamber etrafı aydınlatan bir meşaledir, her fenâlığı kökünden kazıyan ALLAH'ın kılıçlarından biridir" beytini söyleyince Efendimizin çok memnun olması ve Hırka-i Şerîfini hediye etmesi
  - Kızı Hz Zeyneb'in vefatı Eşi Mâriyeden oğlu İbrahimin doğumu
  - Mescid-i Nebevîde üç basamaklı bir minber yapılması
  - Tebük Seferi Peygamberimizin son gazâsı Bir çatışma olmadı ama çok zor şartlar altında dünyanın en büyük devleti olan Bizansa karşı 30 bin kişilik bir ordunun gönderilebilmesi askerî ve siyâsî bir zaferdir
  - Münafıkların Tebük Seferi'ne katılmaktan kaçınmaları ve toplandıkları fesat yuvası Mescid-i Dırar'ın yıktırılması
  - Sulh ve sükûn devresi Elçiler yılı (Senetül Vüfûd) 70 kadar kabileye heyetler ve muallimler gönderilmesi, bütün kabilelerden gelen heyetlerin Müslüman olduklarını arz etmeleri
  - Sevgili oğlu İbrahim'in vefatı Necâşî için gâib namazı kılması.

  631 - Hz Ebubekirin hac emirliği.

  632 - Peygamberimizin (ilk ve son) Vedâ Haccı ve yüz bini aşkın hacıya yaptığı Vedâ Hutbesi İnsan Hakları Evrensel Beyannâmesinden asırlarca önce insan haklarının ilânı.
  - Müslümanlığın hemen hemen bütün Arabistana yayılması (M Hamîdullahın tahminine göre müslümanların sayısı bu sırada 400 000 idi).
  - Peygamberimizin Bakî Mezarlığı'na esrârengiz bir ziyaret yaparak âhirete göçmüş mü'minleri selamlaması ve şehidlere duası.
  - Vefâtından üç gün önce Hz Ali ile Fahda dayanarak mescide gelip cemaata namaz kıldırması, ashâbına hayır temennîlerde ve son tavsiyelerde bulunması.
  Fazîlet dolu nurlu bir hayattan sonra bu fânî âlemden ebedî âleme göç etmeleri ve ruhunun Refîk-i Alâya (Yüce Dost'a) yükselişi.

  Alıntı.