Peygamber Efendimizin İsimleri ve Anlamları

'Dini Bilgiler' forumunda Wish tarafından 13 May 2010 tarihinde açılan konu

 1. Peygamberimizin İsimleri ve manaları
  Peygamber Efendimizin Mübarek Adları


  Peygamber efendimizin 400 e yakın ismi bulunmaktadır. Bu isimlerin tamamı Mevahib-i ledünniyye adlı kitapta bulunmamaktadır. Aşağıda bu kitapta yer alan efendimizin mübarek isimlerinden bazıları alfabatik olarak mevcuttur.

  Abdullah: Allah (cc)' ın kulu


  Âbid: Kulluk eden, ibadet eden


  Âdil: Adaletli


  Ahmed: En çok övülmiş, sevilmiş


  Ahsen: En güzel


  Alî: Çok yüce


  Âlim: Bilgin, bilen


  Allâme: Çok bilen


  Âmil: İşleyici, iş ve aksiyon sahibi


  Aziz: Çok yüce, çok şerefli olan


  Beşir: Müjdeleyici


  Burhan: Sağlam delil


  Cebbâr: Kahredici, gâlip


  Cevâd: Cömert


  Ecved: En iyi, en cömert


  Ekrem: En şerefli


  Emin: Doğru ve güvenilir kimse


  Fadlullah: Allah-ü Teâlanın ihsânı, fazlına ulaşan


  Fâruk: Hakkı ve bâtılı ayıran


  Fettâh: Yoldaki engelleri kaldıran


  Gâlip: Hâkim ve üstün olan


  Ganî: Zengin


  Habib: Sevgili, çok sevilen


  Hâdi: Doğru yola götüren


  Hâfız: Muhafaza edici


  Halîl: Dost


  Halîm: Yumuşak huylu


  Hâlis: saf, temiz


  Hâmid: Hamd edici, övücü


  Hammâd: Çok hamdeden


  Hanîf: Hakikate sımsıkı sarılan


  Kamer: Ay


  Kayyim: Görüp, gözeten


  Kerîm: Çok cömert, çok şerefli


  Mâcid: Yüce ve şerefli


  Mahmûd: Övülen


  Mansûr: Zafere kavuşturulmuş


  Mâsum: Suçsuz, günahsız


  Medenî: Şehirli, bilgilive görgülü


  Mehdî: Hidayet eden, doğru yola erdiren


  Mekkî: Mekkeli


  Merhûm: Rahmetle bezenmiş


  Mes'ûd: Mutlu


  Metîn: Çok sağlam ve güçlü


  Muallim: Öğretici


  Muktedâ: Peşinden gidilen


  Mübârek: Uğurlu, hayırlı, bereketli


  Müctebâ: Seçilmiş


  Mükerrem: Şerefli, yüce


  Müktefî: İktifâ eden, yetinen


  Münîr: Nurlandıran, aydınlatan


  Mürsel: Elçilikle görevlendirilmiş


  Mürtezâ: Beğenilmiş, seçilmiş


  Muslih: Islah edeci, düzene koyucu


  Mustafa: Çok arınmış


  Müstakîm: Doğru yolda olan


  Mutî: Hakka itaat eden


  Mu'tî: Veren ihsân eden


  Muzaffer: Zafer kazanan, üstün olan


  Müşâvir: Kendisine danışılan


  Nakî: Çok temiz


  Nakîb: Halkın iyisi, kavmin en seçkini


  Nâsih: Öğüt veren


  Nâtık: Konuşan, nutuk veren


  Nebî: Peygamber


  Neciyullah: Allah' ın sırdaşı


  Necm(i): Yıldız


  Nesîb: Asil, temiz soydan gelen


  Nezîr: Uyarıcı, korkutucu


  Nimet: İyilik, dirlik ve mutluluk


  Nûr: Işık, aydınlık


  Râfi: Yükselten


  Râgıb: Rağbet eden, isteyen


  Rahîm: Mü'minleri çok seven


  Râzî: Kabul eden, hoşnut olan


  Resûl: Elçi


  Reşîd: akıllı, olgun, iyi yola götürücü


  Saîd: Mutlu


  Sâbir: Sabreden, güçlüklere dayanan


  Sâdullah: Allah' ın mübârek kulu


  Sâdık: Doğru olan, gerçekci


  Saffet: Arınmış, seçkin kişi


  Sâhib: Mâlik, arkadaş, sohbet edici


  Sâlih: iyi ve güzel huylu


  Selâm: Noksan ve ayıptan emin olan


  Seyfullah: Allah' ın kılıcı


  Seyyid: Efendi


  Şâfi: Şefaat edici


  Şâkir: Şükredici


  Tâhâ: Kur'ân-ı Kerîm' deki ismi


  Tâhir: Çok temiz


  Takî: Haramlardan kaçınan


  Tayyib: Helal, temiz, güzel, hoş


  Vâfi: Sözünde duran, sözünün eri


  Vâiz: Nasihat eden


  Vâsıl: Kulu Rabb'ine ulaştıran


  Yâsîn: Kur'ân-ı Kerîm' deki ismi, gerçek insan, insan-ı kâmil


  Zâhid: Mâsivadan yüz çeviren


  Zâkir: Allah' ı çok anan


  Mevâhib-i Ledünniye