Peygamber Efendimizin Hükümdarları İslama Daveti

'Dini Bilgiler' forumunda Masal tarafından 12 Eylül 2012 tarihinde açılan konu


 1. Peygamberimizin Hükümdarları İslama Daveti


  Hz. Muhammed'in (s.a.v) Hükümdarları İslama Daveti


  Peygamberimiz Hz. Muhammedin (a.s.m.) dini ve daveti umumîdir, hitabı bütün insanlığadır; diğer peygamberler gibi bir kavme, bir kabileye, bir millete veya bir bölgeye münhasır değildir.

  Cenab-ı Hak, birçok ayet-i kerimede bu hususu beyan buyurmuştur:“(Resûlüm!) De ki: Ey insanlar! Ben, sizin hepinize gelen, Allahın Peygamberiyim![1]

  Buna binaen, Peygamber Efendimizin daveti elbette yalnız bazı Arap kabilelerine, birtakım insanlara ve belli bölgelere münhasır kalamazdı. Bütün insanlığa bu iman ve İslam daveti sesinin duyurulması gerekiyordu.

  Hazreti Peygamber ( s.a.v. ) efendimiz , bütün milletlere peygamber gönderilmiş olduğundan İslam dinine davet için hicretin yedinci yılı Muharrem ayında birer davet mektubu yazdırıp onları mühürledikten sonra , birer elçi ile çevredekileri hükümdarlara göndermişti . Bu mektuplar , Necaşi denilen Habeş hükümdarı “ Ashaneneye , Mısır hükümdarı “ Mukavkısa , Doğu Roma imparatoru “ Hirakle , Şam Meliki olup “ Hiraklın bir valisi hükmünde olan “ Harise Yemame Meliki Hıristiyan Ali oğlu “Hevzeye , İran hükümdarı “ Hüsrev Pervize ve başkalarına hitap edilerek yazılmıştı .

  Necaşi , Hazreti Peygamberin mektubunu alır almaz öpüp yüzüne gözüne sürmüş ve Habeşistana hicret etmiş bulunan Hazreti Caferin huzurunda İslamiyeti kabul etmişti .

  Mısır hükümdarı da Hazreti Peygamberin elçisine hürmet etmiş ve Peygamberimize dört cariye ile Düldül adındaki meşhur katırı hediye olarak göndermişti . Bu cariyelerden biri “ Mariye ( Radıyallahu anha ) dır ki , Peygamber efendimizin İbrahim adındaki oğlu bundan doğmuştur .

  Rum Kayseride birçok hediyeler göndermiş ; fakat kavminden çekindiği ve saltanatına düşkün olduğu için Müslüman olamamıştı .

  Haris ise , Peygamberin mektubunu yere atmış olduğundan Peygamberin duası ile az sonra kahrolup cehenneme gitmiştir .

  Yemame Melikide ; “ Hazreti Peygamber beni kendisine Baş vezir yaparsa Müslüman olurum , değilse kendisi ile savaşırım , diye terbiyesizce hareket ettiğinden az sonra helak olmuştur .

  Acem hükümdarı da , mektubu alır almaz parçalamış olduğundan , Peygamber efendimiz şöyle dua etmişti : “ ( ALLAHIM ) o benim mektubumu nasıl parçaladıysa sende onun mülkünü öyle parçala

  Az sonra İran devleti parçalandı , büsbütün sönüp İran ülkesi Müslümanların eline geçti .

  Kim, Nereye ve Kime Gönderildi?

  Bunun üzerine Resûl-i Kibriyâ Efendimiz, İslâma dâvet maksadıyla Ashabından:

  - Dihyetü'1-Kelbî'yi Rum Kayseri* Heraklius'a,

  - Amr bin Ümeyye ed-Demri'yi, Habeş Necaşîsi Ashame'ye,

  - Abdullah bin Huzâfe'yi İran Kisrâsı Hüsrev Perviz'e,

  - Hanb bin Ebî Beltâa'yı Mısır Firavunu Mukavkıs'a,

  - Salit bin Amr'ı, Yemâme Valisi Havza bin Ali'ye,

  - Şuca' bin Vehb'i Gassân Meliki Münzir bin Hâris bin Ebî Şemir'e gönderdi.262
   


Similar Threads: Peygamber Efendimizin
Forum Başlık Tarih
Dini Bilgiler Peygamber efendimizin kronolojik sıralaması 16 Haziran 2017
Dini Bilgiler Peygamber efendimizin doğuşu, çocukluğu ve gençliği 18 Şubat 2016
Dini Bilgiler Peygamber efendimizin doğduğu alanın dini özelliği 18 Kasım 2015
Dini Bilgiler Peygamber Efendimizin Kabri Nerede? Hangi Şehirde? 26 Mayıs 2014
Dini Bilgiler Peygamber Efendimizin Miraç Gecesi Gördükleri 23 Mayıs 2014