Peygamber Efendimizin Fil Olayı

'Dini Bilgiler' forumunda Masal tarafından 9 Eylül 2012 tarihinde açılan konu


 1. Hz. Muhammed'in (s.a.v) Fil Olayı


  Peygamber Efendimizin Fil Olayı Hakkında Bilgi


  İslam inanışlarına göre eskiden arapların takvimin başı olarak kulllandıkları “Fil Olayı Hz. Muhammed (s.a.v)Efendimizin doğumundan 52 gün önce olmuştur. İslami kaynaklara göre Fil olayı isimlendirilen ve de olan şeyler cereyan etmiştir.

  Hıristiyan olan Habeşistanın Yemen valisi Ebrehe Sana da Arapları Kabe ziyaretinden vazgeçirmek için çok büyük bir kilise yaptırmıştı. Ancak Kabe mevcud oldukça Arapları Mekkeden Sana şehrine getirmenin imkansız olacağını anlamış Kabeyi ortadan kaldırmak için çözümler aramaya başlamıştı. O sıralarda bu kiliseye bir Arabın pislemesini bahane ederek, Kabeyi tahrip edip yıkmak için Mekke üzerine yürümüştü. Ordusunda yüzlerce fil mevcuttu. Kendiside boncuklarla ve ipeklerle süslenmiş büyükçe bir file binmişti.

  Ebrehe Mekke yakınlarına geldiği vakit rastlamış olduğu bütün hayvanları toplamıştı. Bu hayvanların içerisinde Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimizin dedesi Abdülmuttalibin develeride vardı. Ebrehe ertesi gün Şafağın doğması ile beraber Mekke önlerine geldiler. Düşünceleri Kabeyi yıkıp akabinde de bütün erkekleri öldürmek kadınlarıda alıp beraberinde götürmekti. Abdulmuttalibin develerini istemek için Ebreheye müracaat ettiler. Ebrehe o zaman Mekkenin ileri gelenlerinden olan Abdulmüttalibin develerini istemek için geldiklerini duyunca gülmüş ve, Bende Kabeyi yıkma diye yalvaracağını sanmıştım. Meğer ki, Kabeyi hiç düşünmemişsin bile. Sen hala Develerin peşindesin diyerek alay etmişti. Abdülmuttalib şu şekilde karşılık verdi : Tabiki Develerimi düşünüyorum zira Kabenin sahibi var. Onu korur. Bende Develerin sahibiyim ve onaları istiyorum Ebrehe bu cevap karşısında çok şaşırmış ve develerin verilmesini emretmişti. Abdülmuttalib develerini almış sonrada Kabeye giderek: Allahım burası senin evindir. Bizler onu müdafadan açiziz. Sen onu koru Allahım diye dua etmişti.

  Ebrehe orduları tam Mekke üzerine yürüyeceği sırada gökyüzü birdenbire “Ebabil denilen kuşlarla dolmuştu ve de attıkları zehirli taşlar Kabeyi yıkmaya gelen koca orduları perperişan etmişti. Erbehede bu zehirli taşlardan aldığı yaralarla hastalanmış ve de yemene gider gitmez ölmüştü. Fil Olayından sonra Kuran-ı Kerimin 105. suresi olan beş ayetlik Fil suresinde bahsedilmektedir.

  Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimizin dünyaya teşrif ettiği gece Sava nehri birdenbire kurumuştu. Sumav vadisinde ise sular birdenbire kabarmış ve etrafı korkunç şeyler kaplamış yine aynı gece ateşe tapan İranlılıların bin yıldır hiç sönmeden yanacaklarına inanmış oldukları Ateşgedleri ansızın sönüvermişlerdi. Yine aynı gece İran Hükümdarı Bir sürü hırçın ve sert develerin ve bir kısım arap atları ile birlikte Dicle nehrini geçip İran ülkesine dağıldıklarını rüyasında görmüş ve yine o gece yüzüstü yere yıkılmış. Mevlidi yazan Süleyman Çelebi Hz Muhammedin doğumunu şöyle anlatır.
    2. Bir varmış bir yokmuş
  Evvel zaman içinde Kalbur zaman icinde