Peygamber Efendimizin Eşleri Ve Hayatları

'Dini Bilgiler' forumunda zamaneanne tarafından 12 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu


 1. Hazreti Muhammedin Eşleri Ve Hayatları  Peygamber Efendimizin Eşlerinin İsimleri Ve Hayatları


  Peygamber efendimizin hanımları en çok merak edilen konuların başında gelir. Allah Resulunun hayatı boyunca, 11 hanımı olmuştur. Bu hanımların bazılarını kölelikten kurtarmak için nikahına almıştır. Peygamber Efendimizin hanımları ve hayatları şöyledir:


  Hz. Hatice: Peygamber Efendimizin ilk hanımıdır. Bu hanımı ölünceye kadar bir başkasıyla evlenmedi. Zira bu hanım, peygamberlik görevinde Hz. Muhammede yardım eden, onunla birlikte üstün gayret gösteren, canını ve malını onun yoluna koymuştu. Hz. Muhammed onunla peygamber olmadan önce, Hatice kırk yaşında iken evlendi. Hicretten üç sene önce vefat etti.


  Hz. Ümmü Seleme Hind: Ümmü Seleme, Allah Resûlünün en son ölen hanımıdır.Kureyşli Mahzûmoğullarıdan Ebû Ümeyyenin kızıdır.


  Hz. Aişe: Hz. Ebû Bekirin kızıdır. Hz. Aişe hanımlarının en fakihi/anlayışlısı ve kendisine en sevimlisi idi. Sahâbenin pek çoğunun fetvâ kaynağı idi.

  Hz. Meymûne: Hilâloğullarından el-Hârisin kızıdır. Bu hanım, Hz. Muhammedin evlendiği en son kadındır. Hz. Peygamberin bu hanımla evliliği, Mekkede kaza umresi sırasında ihramdan çıktıktan sonra gerçekleşmiştir.


  Hz. Sevde: Peygamber Efendimiz ilk eşi olan Hz. Haticenin vefatından günler sonra Hz. Sevde ile evlendi.

  Hz. Hafsa: Ömer b. Hattâbın kızıdır. Ebû Dâvûd, Hz. Peygamberin onu boşadığını fakat daha sonra ona geri döndüğünü zikretmektedir.

  Hz. Zeyneb: Hz.Peygamberin bu hanımı, evlendikten iki ay sonra vefat etmiştir.Kays kabilesinin Hilâl b. Amiroğullarından Huzeyme b. el-Hârisin kızıdır.

  Hz. Zeyneb bt. Cahş: Esedoğullarındandır. Bu hanım, halası Ümeyyenin kızıdır.Hz. Ömerin hilâfetinin ilk zamanlarında vefat etti.

  Hz. Cüveyriye: el-Hârisin kızıdır. Hz. Muhammed onun adına kölelikten kurtulma parasını ödedi ve onunla evlendi.

  Hz. Ümmü Habîbe: Kureyşin Emeviler kolundan Ebû Süfyânın kızıdır. Necâşî, Hz. Muhammedle onu nikahladı. Necâşî, Hz. Peygamber adına Ümmü Habîbeye mehir verdi. Bu olay hicretin yedinci senesinde meydana geldi.

  Safiyye: Nadîroğullarının reisi olan Huyey b. Ahtabın kızıdır. Hârûn b. İmrânın soyundan gelmektedir.