Peygamber Efendimizin Çok Özel Duaları

'Dini Bilgiler' forumunda Yasemin tarafından 2 Ara 2013 tarihinde açılan konu

 1. Peygamber Efendimiz'in yapmış olduğu çok özel duaları sizlerle paylaşmak istiyorum.Bu duaları canı gönülden Alahın rızasıın kazanmak için okumanız tavsiye edilmiştir.

  Peygamber Efendimizin Özel Dualarından bir kaç tanesi aşağıdaki gibidir;

  Sabahleyin Uykudan Kalkınca Okunacak Dua

  Elhamdulillahillezi ehyana ba'de ma ematena ve ileyhi'n- nüşur.

  Bizi öldürdükten sonra dirilten (uyuduktan sonra uyandıran) Allah'a hamdolsun. (kıyamette) O'nun huzurunda toplanılacaktır. (Buhari 11-96)

  Her Sabah Okunacak Dua

  Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileykennuşur.

  Allahım! Senin yardımınla sabaha girdik, senin yardımınla akşama kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve (kıyamette) varış sanadır. (Ebu Davud 5067)
  Her Akşam Okunacak Dua

  Allahumme bike emseyna ve bike esbahna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileykel masir.

  Allahım! Senin yardımınla akşama girdik, senin yardımınla sabaha kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve dönüş yalnız sanadır. (İbn Mace, Dua 14)

  Şirkten Korunmak İçin Okunacak Dua Sabah ve Akşam okunması tavsiye edilmiştir.

  Allahumme inni euzu bike min en uşrike bike şey'en ve ene a'lemu ve estağfiruke lima la a'lemu inneke ente allamulğuyubi.

  Allahım! Şüphesiz ben bilerek herhangi bir şeyi şirk koşmak (eş ve ortak tanımak) tan sana sığınırım.Bilmeyerek işlemiş olduğum(şirk ve hatalarım) ın senden bağışlanmasını dilerim. Şüphesiz ki bütün gaybları (gizli şeyleri) ancak sen bilirsin. (et-terğıb ve et-terhib 1-76)
  Yemekten Sonra Okunacak Dua

  Elhamdulillahillezi et'amena ve segana ve cealena müslimin.

  Bizi nimetleriyle yediren ve içiren ve bizi İslam üzere bulunduran Allah'a hamd olsun. (Ebu Davud, At'ime 15)

  Elbise Giyerken Okunacak Dua

  Elhamdulillahillezi kesani haza ve razeganihi min ğayri havlin minni ve la guvvetin.

  O Allah'a hamd olsun ki, benden bir kuvvet olmaksızın bu elbiseyi bana giydirdi ve (bunu) bana rızık olarak verdi. (Tirmizi, deavat: 107)