Peygamber Efendimizin Amcalarının Hayatı

'Dini Bilgiler' forumunda Yasemin tarafından 8 Haziran 2013 tarihinde açılan konu


 1. Peygamber Efendimizin Amcalarının Hayatları Hakkında Bilgi

  Peygamber Efendimiz S.a.v Efendimizin amcaları hakkında sizlere kısa kısa bilgiler vermek istiyoruz.Peygamber Efendimizin amcalarını yakından tanıyalım.

  Hz Hamza:peygamber Efendimizin En hayırlı ve yiğit amcasıydı. Peygamber Efendimizin babası ile anne-baba bir kardeşlerdir.Rasulullahtan 2 yaş büyük ve süt kardeşidir.Uhud' ta şehit oldu.Allah' ın arslanı ve Şehitlerin Efendisi lakaplarını almıştır.

  Hz Abbas:peygamber Efendimiz Rasulullah'tan 3 sene önce doğmuştur.Ayrıca Hicretin 32. yılında 80 yaşının üzerinde vefat etti. Muhacirlerin sonuncusu, cömert ve hayırsever idi. Hz Ömer, Hz Osman ve diğer sahabiler, "Rasulullahın amcası" diye ihtiram gösterirler, onunla teberrük ederler, bereketlenirlerdi.Eshaptan olan oğulları; Abdullah, Ubeydullah, Fazl, Kusem, Abdurrahman, ve Mabed cihad ve gazalarda bulundular. İlk ikisi hariç hepsi şehid olmuştur.

  Ebu Talip:Dedesi Abdülmuttalipten sonra kendisini büyüten, babası makamında ki en sevgili amcası. Peygamberimizin babası ile anne-baba bir kardeştirler. Hicretten 3 sene önce 80 yaşını geçkin halde vefat etti. Oğulları; Hazreti Ali, Caferi Tayyar ve Akil islamiyete büyük hizmette bulundu.

  Haris:peygamber Efendimizin En büyük amcasıdır.Fil vakasından 5 sene önce vefat etti. Büyük oğlu Ubeyde b. Haris, Rasul-ü Ekremden 15 yaş fazla idi ve Bedir'de Şehit oldu. Diğer oğulları Ebu sufyan, Rebia, Nevfel, Muğıre ve Abdullah, cahiliyette Rasulullahın arkadaşı ve dostu idiler.İslamiyetin ilk yıllarında düşmanı kesildiler ve sonra imala şereflenip, yardımcı oldular.

  Ebu Leheb:En büyük düşmanlarından olan amcası.Bedir sonrası ağır bir illete tutulup kahrından öldü. Kokan laşesi değneklerle itilerek zor kaldırıldı. Tebbet suresinde karısı ile beraber "Hammaletelhatab=Cehennemde odun hamalı" olarak vasıflandı. Oğlu Uteybe, ağır ezası mukabilinde, Rasulullah' ın bedduasıyla bir arslan tarafından parçalandı.Diğer oğulları Utbe ile Muattip, kızları Dürre, Uzze ve Halide sonradan İslamla şereflendi.

  Zübeyr:Yemen' e beraber seyehat ettiği amcası.Oğlu Abdullah Şehid Eshabtandır. İki kızıda iman etmiştir.

  Mukavvim:Babasıyla anne-baba bir kardeştirler. Künyesi Ebu Bekir' dir.

  Gaydak:Cömertliğinden dolayı bu lakapla anılmıştır.

  Dırar:Küçükken kaybolmuş ve bulunduğunda annesi, Kabe-i Muazzamaya beyaz bir örtü örtmüştür.

  Rasül'ü Ekrem'in babasıyla anne-baba bir kardeş olan Hacel ile baba bir kardeş olan Abdulkabe ve Kusem adlarındaki 3 amcası, küçük yaşlarında vefat etmişlerdir.