Peygamber Efendimizin Akraba Ziyaretine Verdiği Önem

'Dini Bilgiler' forumunda Yasemin tarafından 19 Mayıs 2013 tarihinde açılan konu


 1. Peygamber Efendimizin Akraba Ziyaretine Verdiği Önem Hakkında Bilgi


  Peygamber Efendimiz Hz Muhammed S.A.V.'in akraba ziyaretlerine verdiği önemi bir çok hadislerinde birçok öğütlerinde bizlere bildirmiştir.

  Halit b. Zeyd (Ebu Eyyüb el-Ensarî) hazretlerinden rivayet edildiğine göre bir adâm Hz. Peygamber’e gelerek: Yâ Rasûlallah; beni Cennete sokacak bir ibadet söyler misiniz?” dedi… Rasûlüllah şu cevabı verdi:

  Allah’a ibadet eder ve O’na hiç bir şeyi ortak koşmazsın, namaz kılar, zekât verir ve sıla-i rahm edersin

  (Buharî, Zekât, 1).

  Peygamber Efendimizin bu kadar önemle üzerinde durduğu ve yapıldığı zaman müslümanların Cennete girmelerine sebep olacağını haber verdiği sıla-i rahim; her türlü hayır işlerinde akraba ve yakınların görülüp gözetilmesidir. Gerek âyetlerde, gerek hadislerde, bunun, namaz, zekât gibi farz ibadetlerden hemen sonra zikredilmesi, İslâmdaki önemini göstermektedir. Alimler sıla-i rahimde bulunmanın vacib olduğu görüşündedirler. Bunun, terkedilmesi, yani akraba ve yakınlarla olan ilgisinin kesilmesi, büyük günâh sayılmıştır. Cenab-ı Hakk şöyle buyuruyor:

  Allah’tan korkun ve akrabalık bağlarını kesmekten sakının

  (en-Nisâ, 4/I);

  Yine Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

  Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabasını görüp gözetsin

  (Buharî, İlim, 37; Müslim, İmam, 74-77).

  Akrabalık, Arş’ta asılıdır. Der ki: -Beni gözeteni Allah gözetsin; beni terk edeni Allah terk etsin

  (Müslim, Birr ve Sıla, 17)

  Akrabalık bağlarını kesip koparan kimse Cennete giremez

  (Buhari, Edeb, 11)

  Her kim rızkının bol olmasını ve ecelinin gecikmesini istiyorsa akrabasını görüp gözetsin

  (Buhari, Edeb, 12)

  Ey insanlar, birbirinize selâm verin, akrabanızı gözetin, yemeği yedirin! Geceleyin insanlar uyurken namaz kılın ki selâmetle Cennete giresiniz

  (Tirmizî, Et’ime, 45)

  Yoksula yapılan sadaka bir sadakadır. Bu sadaka akrabaya yapılmışsa iki sadaka demektir. Biri sadaka, diğeri sıla-i rahimdir ki bu da sadaka sayılır

  (Tirmizi, Zekât, 26)