Peygamber Efendimizin Ailesi Hangi Adla Anılır

'Dini Bilgiler' forumunda Yasemin tarafından 3 Mart 2013 tarihinde açılan konu


 1. Peygamber Efendimizin Ailesi Hangi Adla Anılır


  Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed S.A.V'min ailesine ve onun soyundan gelenlere Ehl-i Beyt denmektedir. Ehli beyt kelimesi arapça bir kelimedir ve ev halkı manasına da gelir.Geniş anlamda ise 12 imamı adlandırmak için kullanılır.


  Peygamber Efendimizin Ailesi Adları Şöyledir


  Hz. Muhammed (s.a.v) in aile bireylerinin isimleri şöyledir.

  Abdülmuttalib'in zevcesinin adı Fatıma'dır. Mustafa Asım Koksal:

  Hazreti Muhammed ve İslâmiyet, Mekke Devri s. 20). Boş zamanlarınızda kitap okumaya çalışırsanız çok şeyleri öğrenmek kolaylaşır.

  Resûlullah Efendimizin (s.a.v.) baba tarafından ninesinin ismi Fâtıma'dır. Anne annesinin adı ise Berre'dir.

  Peygamber Efendimiz(sav)'in annesi de, babası da bu âlemden iman ehli olarak göçmüş bulunmaktadırlar. İmam Süyûtî'nin bu hususta müstakil bir risalesi vardır. İbrahim aleyhisselâmın babası, Âzer ise, küfr üzere göçmüştür. Bazı kimseler, Hz. İbrahim'in babasının adı Tarah'dır. Âzer ise amcasıdır demektedirler.

  Babası Abdullah , Annesi Amine Hatundur.

  ZEVCELERİ;

  Hatice ,Aişe ,Hafsa, Zeynep binti Caşh , Ümmü Seleme , Safiyye , Ümmü Habibe, Meymune , Sevde ve Cüveyriye (r a)

  CARİYELERİ;

  Mariye , oğlu İbrahim in annesi , Reyhane , Zeyneb Binti Caşhın bağışladığı bir cariye , bir savaştan Ona düşen güzel bir cariye.

  ÇOCUKLARI;

  Kasım , Zeynep , Rukiye, Ümmü Gülsüm , Fatıma , Abdullah ve İbrahim , ( İbrahim hariç hepsi Hz Hatice r a nındır.

  AMCALARI;

  Hz Hamza , Abbas , Ebu Talib , (adı Abdü menaftır) Ebu Leheb (adı Abdüluzza dır) Zubeyr, Abdulkabe , Muvakım , Dırar , Kusem , Muğıre , (lakabı : Haceldir ) Gaydak (adı Musabdır _ Nevfel olduğuda söylenmiştir) Avvam . { bunlardan yanalız Hamza ve Hz Abbas( r a ) Müslüman olmuştur.}[Amcalarının en yaşlısı Haris , en küçüğü Hz Abbas (r a) dır]

  HALALARI ;

  Safiyye, (Zübeyr Bin Avvam’ın annesidir) Atike , Berra , Erva , Ümeyme , Ümmü Hakim el Beyza {bunlardan Safiyye ve Erva Müslüman olmuştur.}

  TEYZELERİ ;

  Erva, Berre , Ümeyye , Ümmü Hakim ,

  ANNEANNESİ;

  Abdul Uzza kızı Berre , Berrenin annesi Esed kızı Ümmü Habib onun annesi de Avf kızı Berre dir. Böylece soy ağacı uzar gider.

  BABAANNESİ;

  Amr kızı Fatma dır . Amr babası Aid , Aidin babası İmran , onun ki de Mahzundur.

  Böylece soy ağacı gider.