Peygamber Efendimizin Adının Geçtiği Ayetler

'Ayetler ve Hadisler' forumunda Yasemin tarafından 24 Eylül 2013 tarihinde açılan konu


 1. Peygamberimiz Hazreti Muhammed S.A.V Efendimizin mübarek isminin geçtiği ayetler bulunmaktadır bu ayetler aşağıdaki ayetlerdir. Kuranı Kerim'de Peygamber Efendimizin isimlerinin geçtiğini ayetler..

  Kuran-ı Kerim'de Hazreti peygamber efendimizin en bilinen ismi olan Muhammed ismi dört ayette yer almaktadır ve bu ayetlerin hepsi efendimizden bahsetmektedir. Yani bu isimler başka birini değil efendimizi işaret etmektedir.

  Al-i İmran suresinde şöyle geçmektedir: ' Muhammed yalnızca bir elçidir

  Ayetin Tamamı: - Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse, Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah, şükredenleri mükafatlandıracaktır. Al-i İmran-144

  Ahzab suresinde şöyle geçmektedir:Muhammed yalnızca bir elçi ve Peygamberlerin sonuncusudur.
  Ayetin Tamamı: - Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah'ın Resûlü ve nebîlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.
  (Ahzab-40)

  Fetih suresinde şöyle geçmektedir:'' Muhammed Allah'ın elçisidir.''
  Ayetin Tamamı: - Muhammed, Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların, rüku ve secde halinde, Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu, onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır: Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah, kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah, içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaad etmiştir.
  (Fetih-29)

  Muhammed suresinde şöyle geçmektedir: Muhammed'e indirilene

  Ayetin Tamamı: - İnanıp salih ameller işleyenlerin ve Muhammed'e indirilene ki o Rablerinden gelen haktır, inananların ise Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.( Muhammed-2)

  Yüce kitabımız Kuranı Kerim'de bir defada Ahmet ismi geçmektedir. Saff suresinde şöyle geçmektedir: "Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici

  Ayetin Tamamı: - Hani, Meryem oğlu İsa, Ey İsrailoğulları! Şüphesiz ben, Allah'ın size, benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici (olarak gönderdiği) peygamberiyim" demişti. Fakat (İsa) onlara apaçık mucizeleri getirince, Bu, apaçık bir sihirdir dediler. (Saff 6)