Peygamber Efendimizin Abdest İle İlgili Hadisleri

'Dini Bilgiler' forumunda zamaneanne tarafından 17 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu


 1. Peygamber Efendimizin Abdest İle İlgili Sözleri


  Peygamber Efendimizin Abdest İle İlgili Söyledikleri  Osman İbni Affân radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kim güzelce abdest alırsa, o kimsenin günahları tırnaklarının altına varıncaya kadar bütün vücudundan çıkar"
  (Müslim, Tahâret 33 Ayrıca benzer rivayetler için bk Nesâî, Tahâret 84; İbni Mâce, Tahâret 6)

  Ebû Hüreyre radıyallahu anh şöyle dedi: Ben dostum sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim: "Mü'minin nuru ve beyazlığı, abdest suyunun ulaştığı yere kadar varır"
  (Müslim, Tahâret 40 Ayrıca bk Nesâî, Tahâret 109)

  İbni Ömer radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "İslam beş temel üzerine bina kılınmıştır: Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek Namazı dosdoğru kılmak, zekâtı hakkıyla vermek, Allah'ın evi Kâbe'yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak"
  (Buhârî, Îmân 1, 2, Tefsîru sûre(2) 30; Müslim, Îmân 19-22 Ayrıca bk Tirmizî, Îmân 3; Nesâî, Îmân 13)

  Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittiğini söyledi: "Ne dersiniz? Birinizin kapısının önünde bir nehir olsa da, o kimse her gün bu nehirde beş defa yıkansa, kirinden bir şey kalır mı?" Sahâbîler: O kimsenin kirinden hiçbir şey kalmaz, dediler Resûl-i Ekrem: "Beş vakit namaz işte bunun gibidir Allah beş vakit namazla günahları silip yok eder" buyurdular
  (Buhârî, Mevâkît 6; Müslim, Mesâcid 283 Ayrıca bk Tirmizî, Emsâl 5; Nesâî, Salât 7; İbni Mâce, İkâmet 193)

  Câbir radıyallahu anh şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i: "Gerçekten kişi ile şirk ve küfür arasında namazı terketmek vardır" buyururken işittim
  (Müslim, Îmân 134 Ayrıca bk Ebû Dâvûd, Sünnet 15; Tirmizî, Îmân 9; İbni Mâce, İkâmet 17)