Peygamber Efendimize Salavat Getirmenin Özel Vakitleri Nelerdir?

'Dini Bilgiler' forumunda zamaneanne tarafından 2 Aralık 2012 tarihinde açılan konu


 1. Peygamber Efendimize Salavat Getirmenin Özel Vakitleri


  Müslüman olarak en büyük vazifelerimizden biri de peygamber efendmizi anmak, ona salavat getirmektir. Salavat getirmenin de belirli ve özel vakitleri vardır.

  İmam Sehâvî müstakil bir başlık altında Allah Resûlüne salavat getirmenin belirli ve özel vakitlerini açıklamıştır.Benzer şeyi ibn Kayyım da yapmıştır. Haşimi de bunları derleyip toparlamıştır:

  1-Son teşehhütten sonra.

  2-İlk teşehhütten sonra.

  3-Kunut duasının sonunda.

  4-Cenaze namazında.

  5-Hutbelerde Allaha hamdden sonra.

  6-Ezan ve kametten sonra: Abdullah b. Ömer (r.a) Efendimizden şöyle rivayet etmiştir: “Müezzinin sesini duyunca, söylediklerini aynen söyleyin. Sonra da bana salavât getirin. Müslim rivayet etmiştir.

  7-Dua esnasında: Ömer (r.a)dan rivayete göre; dua, peygamberine salavat getirinceye kadar askıdadır. Tirmizinin rivayeti.

  8-Mescide girerken ve girildiğinde, yolumuz mescide düştünğünde.

  9-Safâ ile Mervede.

  10-Toplantılarda: Aişe validemiz şöyle buyurmuştur: “Meclislerinizi salavat getirerek süsleyin. Ve yine, bir meclisten/toplantıdan kalkıldığı zaman.

  11-Peygamberimizin (s.a)in adı anılınca: “Yanında benim adım anılıp da bana salavat getirmeyenin burnu yerde sürtülsün bu hadisi ebu Hüreyre nakletmiştir. (Hakim ve Tirmizi)

  12-Telbiyeden sonra.

  13-el-Hacerul-Esvedi selamladıktan sonra.

  14-Çarşıya çıkıldığı zaman. İbn Mesud çarşıya çıkarken bazı dualar okur ve salavat getirirdi.

  15-Ziyafet sırasında.

  16-Gece uykusundan kalkınca.

  17-Kuran hatminden sonra.

  18-Cuma günü.

  19-Sıkıntı ve endişe anlarında.

  20-Resulullahın mübarek ismi yazılırken. Bu konuda sağlam rivayetler vardır.

  20-İlim, zikir ve dersle meşgul olurken.

  21-Sabah ve akşam.

  22-Bir hata ve günah işlendiğinde af ve mağfiret umudu için.

  23-Fakirlik, ihtiyaç ve sıkıntı anında.

  24-Nikah hutbesinde.

  25-Abdest aldıktan sonra.

  26-Eve girildiğinde.

  27-Zikrullah için toplanıldığında.

  28-Bir şey unutulduğunda: Enes (r.a)den rivayete göre, Efendimiz (sas) şöyle buyurmuştur: “Bir şey unuttuğunuzda

  29-İhtiyaç arzedilirken.

  30-Kulak çınladığı zaman.

  31-Namazlardan sonra.

  32-Namaz kılarken: Hz. Hasan (ra), Nafile namaz kılarken, içinde Resûlullahdan söz edilen bir ayet geldiğinde durur ve salavat getirirdi.

  33-Bütün önemli konuşmalarda.

  34-Uykudan önce.