Pazartesi Günü Yapılacak Dualar

'Dualar ve Faziletleri' forumunda zamaneanne tarafından 17 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu


  1. Pazartesi Günü Yapılacak Dualar Hangileridir


    Pazartesi günü aşağıdaki duayı okumak sevaptır:

    “Hamd Allaha mahsustur. O, gökleri ve yeri yarattığı zaman hiç kimseyi –istişare için- hazır etmedi. Canlı varlıkları yarattığında kendisine yardımcı tutmadı. İlahlığında ortağı olmamış ve birliğinde desteklenmemiştir (her şeyi tek başına yaratmıştır). Diller onun vasfının nihayetinde acizdir. Akıllar onun marifetinin künhünden dehşettedir. Zorbalar onun heybeti karşısında hor ve hakirdir. Yüzler onun korkusundan boyun eğmiştir. Bütün büyükler onun azameti karşısında teslimdir. Öyleyse tüm övgüler, daimi, muntazam, peyderpey ve kâmil olmak sana mahsustur. Allahın salât selamı ebedi ve daimi olarak onun resulünün üzerine olsun. Allahım; bugünün evvelini salah, ortasını felah ve sonunu necat (gayeye varış) kıl. Allahım! Evveli korku, ortası sabırsızlanma ve sonu dert ve rahatsızlık olan bir günden sana sığınıyorum. Allahım! Nezredip de yerine getirmediğim her nezir, vaat edip de üzerinde durmadığım her vaat ve ahdedip de vefa etmediğim her ahit için senden mağfiret diliyorum. Allahım! Boynumda hakları olan kullarının hakları hususunda; herhangi bir kulunun veya cariyenin boynumda hakkı olurda canlı veya haysiyeti veya malı veya ailesi hususunda ona zulmetmişsem veyahut hava ve heves veya tekebbür veya taassup veya riya veya asabiyet üzerine kullarından birinin- ister gaip ister hazır, ister diri ister ölü olsun gıybetini etmişsem veya ona ağır bir yük yüklemişsem, eğer o hakkı telafi etmeğe gücüm yetmemiş ve sahibinden helallik almamışsam; ey hacetleri reva eden Allah ve ey hacetleri isteğiyle icabete ulaşan ve iradesiyle hemen tahakkuk bulan Allah; senden Muhammed ve Ehl-i Beytine salât etmeni ve boynumda hakkı olan kulunu dilediğin şekilde benden hoşnut etmeni ve katından bana rahmet bağışında bulunmanı istiyorum. Şüphesiz mağfiretin senden bir şey eksilmez, bahşişin sana zarar vermez; ey merhametlilerin en merhametlisi. Allahım; her pazartesi günü iki nimet ihsan eyle: Evvelinde sana itaat etme mutluluğu ve sonunda mağfiretine nail olma nimeti ver. Ey yegâne mabut olan ve günahları kendisinden başkası bağışlayamayan Allah.