Pakistan'ın Bitki Örtüsü

'Ülkeler' forumunda Sitem tarafından 26 Mart 2012 tarihinde açılan konu


  1. Pakistan'ın Bitki Örtüsü nedir


    Pakistan Bitki Örtüsü hakkında bilgi

    Pakistanın bitki örtüsü ormanlık ve çayırlıktır. 100den fazla türde kuşa, bu yeşil sahalarda çok rastlanmaktadır.

    Pakistanın, yer üstü kaynaklarının en önemlisi İndus Nehridir. Tibet bölgesinden doğar, Süleyman Bölgesi ve Tar Çölünün arasındaki bölgede, kuzeyden gelen iki ana kol birleşir veİndus Nehrini meydana getirir. Bu kollardan batıda olanı esas olarak Tibetten doğar, Hayber Geçidinin doğusunda ve Saydanın güneyinde Swat Suyu ile birleşir, Pencap üzerinden İndus Nehrine katılır. Doğu kolu ise Sutley, Ravi, Cenab ve Jelum (veya Şelum) nehirlerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Geçtiği yerlere verimlilik getiren İndus Nehri, Sukkurda üç kola ayrılır ve Haydarabadın güneyinde ve Karaçinin doğusunda geniş bir delta meydana getirerek Umman Denizine dökülür.