Özgürlük ile milli egemenlik nedir

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Belinay tarafından 9 Kasım 2012 tarihinde açılan konu


 1. Özgürlük ile milli egemenlik nedir

  Milli Egemenlik Nedir

  Milli Egemenlik Bir milletin kendi kaderine hakim olarak, kendi geleceğini tayin etme gücünü elinde bulundurması demektir.

  Bir milletin kendini idare etmesi, kendine hükümet edecek heyeti seçmesi anlamına gelir.İç görünüşü itibarıyla demokratik rejimi, yani egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu ortaya koyarken, dış görünüşü ile de milletin özgür ve bağımsız yaşamasını, yani dışa karşı millet birliğini ve bütünlüğünü ifade eder.

  Milli Egemenlik, bir kişi veya sınıfın egemenliğinden uzak olarak, milletin kendi yönetiminde söz sahibi olması anlamına geldiğinden, milletin genel iradesinin ortaya konulmasını sağlar ve iktidarın, kayıtsız şartsız millete ait olmasını ifade eder. Milli Egemenlik anlayışında millet, kendisini oluşturan fertlerden ayrı, onların üstünde bir kişiliğe, bir iradeye sahiptir ve egemenlik bu kolektif kişiliğe aittir.

  Milli Egemenlik, millet iradesini hakim kılması münasebetiyle demokrasinin temel şartıdır Bu sebeple, bütün demokratik rejimlerde en üstün kuvvet ve devlet yönetimi konusunda belirleyici unsur olarak, devlete yön verirken, aynı zamanda devlet fonksiyonlarının oluşmasını da sağlar.

  Milli Egemenlik, insanlık tarihinde başlı başına kuvvet kaynağı olan ve kuvvet doğuran fikirlerden birisi olarak, devletlerin yapısını değiştirebilecek ve tarihin akışını etkileyebilecek kadar etkilidir Dolayısıyla, insanlık tarihi açısından büyük önemi sahiptir.

  Özgürlük Nedir

  İstenç özgürlüğü, irade özgürlüğü, ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, bireysel özgürlük, toplumsal özgürlük ve benzeri kavram ve kategoriler felsefi Özgürlük nosyonu başlığı altında tartışılıp değerlendirilen ve siyasal içerimleri de olan birkaç önemli kavramdır.

  En genel haliyle, özgürlük, bağlı ve bağımlı olmama, dış etkilerden(etkenlerden) bağımsız olma, engellenmemiş ve zorlanmamış olma halini dile getirmektedir. Buna paralel baska bir gündelik tanımı, insanın kendi kararlarını kendi istemine ve düşüncelerine göre belirleyebilmesi, ve kendi seçimlerini kendi iradesi ile yapabilmesi olarak belirir.
   


Similar Threads: Özgürlük milli
Forum Başlık Tarih
Sorun Cevaplayalım özgürlük ile milli egemenlik arasndaki ilişki nedir 29 Ekim 2012
Sorun Cevaplayalım temel hak ve özgürlüklerimiz nelerdir 18 Nisan 2012
Sorun Cevaplayalım Kişi hak ve özgürlüklerinin insanlara kazandırdıkları 29 Eylül 2011
Sorun Cevaplayalım temel hak ve özgürlüklerimiz nelerdir maddeler halinde 23 Ağustos 2011
Sorun Cevaplayalım Atatürk'ün Milletimize kazandırdığı hak ve özgürlükler 15 Ağustos 2011