Osmanlılarda Divan Üyeleri kimlerdi

'Tarih Bölümü' forumunda HazaN tarafından 24 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. Osmanlılarda Divan Üyeleri kimlerdi
  osmanlı Divan-ı Humayun Üyeleri
  Osmanlıda Divan Üyeleri
  Osmalı Divanı - Osmanlı Divan Teşkilatı


  Osmanlı Devleti kurulduğunda bir divan vardı ve belli başlı uyeleri bulunmaktaydı Bunlar; Padişah,Sadrazam,Vezir-i Azam, Rumeli ve Anadolu Kazasker'leri, Defterdar, Şeyhülislam,Kaptan-ı Derya, Nişancı

  Fatih Sultan Mehmet'ten sonra Vezir-i Azamların görüşlerini daha rahat söylemesi için padişahlar toplantıları arka tarafta bir bölümden izlemiş, divana Vezir-i Azam başkanlık yapmıştır Bu meclis Osmanlı Devleti'nin yönetiminde Padişaha yardımcı olurdu

  Divan-ı Humayun Üyeleri

  Vezir-i Azam(Sadrazam): Padişahtan sonraki en yetkili devlet adamıdır Padişahın mührünü taşırdı
  Vezir: Sadrazamdan sonraki en yetkili kişidir Sadrazamın verdiği görevleri yapardı
  Kazasker: Anadolu ve Rumeli'de olmak üzere iki ayrı kazasker bulunurdu Adalet işlerine bakardı Ayrıca kadı ve müderrislerin atamasını ya da görevden alma işini yapardı Bugünkü yargı görevini yaparlardı
  Defterdar: Anadolu ve Rumeli'de iki ayrı defterdar vardı Rumeli'deki baş defterdardı Maliye işlerini yapardı Bugünkü Maliye bakanlığı görevini yürütürdü
  Nişancı: Tapu, kadastro, fethedilen yerleri gelirlerine göre deftere kaydetmek işlerini yürütürdü
  Şeyhülislam: Devlet'te iken verilen kararların İslam'a uygun olup olmadığına karar verir, bu karara fetva denirdi Sadrazamla eşit rütbedeydi Şeyhülislam, divan asli üyesi değildi, gerekli görülen konularda çağrılır ve fikri alınırdı
  Kaptan-ı Derya: Donanma ve denizcilikle ilgili işlerden sorumludur İstanbul'dayken Divan toplantılarına katılırdı Kaptan-ı Derya da asli üye değildi, gerekli görülen konularda çağrılır ve fikri sorulurdu

  Divan-ı Hümayun 2Mahmut dönemi'de kaldırılarak yerine nazırlıklar(bakanlıklar) kuruldu