Osmanlı Şairleri

'Tarih Bölümü' forumunda Dark tarafından 23 Aralık 2009 tarihinde açılan konu


 1. Osmanlı Şairleri

  Muallim Nâci, şiirleri, nesirleri, sözlük çalışmaları ve edebî münakaşaları ile devrinde dikkatleri üstünde toplamış bir şahsiyettir.

  Elinizdeki eser, Muallim Nâci'nin bazı divan şairlerinin biyografileri ile şiirlerinden örneklerin yer aldığı yazılarından meydana geliyor. Yazar, Mecmua-i Muallim'de yayınladığı bu yazıların bir kısmını kitap hâlinde yayınlamışsa da, tamamını bir araya getiremeden vefat etmiştir. Yeni harflerle ilk kez yayınlanan eserde söz konusu yazıların tamamı toplandığı gibi, yazarın Esâmi adlı biyografik eserinde bulunan Türk şairlerine ait bilgilere de yer verilmiştir.

  Osmanlı Şairleri, edebiyat tarihi ve antoloji karakteri ağır basan bir eserdir. Burada Nâci'nın eski tezkirecilik geleneğinden farklı olarak, her bilgiyi güvenilir kaynaklara ve belgelere dayandırma çabası içinde olduğu dikkati çeker. Devrine yakın şairler hakkınkda belge niteliğinde bilgiler vermesi eserin değerini daha da arttırmaktadır.

  Nâci, şiirleri seçerken söz ve anlam bakımından kusursuz ve kendi devrinde söylenilmiş gibi olanları tercih etmiş, bundaki gayesini şöyle belirtmiştir: 'Asıl maksat, şimdiki edebiyat tarzını desteklemektir.' Eser bu basımdan herkesin zevkle okuyabileceği zengin bir antoloji özelliği de taşımaktadır.

  Osmanlı Şairleri, edebiyat tarihi, biyografi ve antoloji özelliklerinin yanında Nâci'nin dil, edebiyat, tenkit, eğitim gibi değişik meselelere bakış açısını göstermesi bakımından da önemlidir.
  [​IMG]