Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş dönemi ile ilgili bilgi

'Sorun Cevaplayalım' forumunda ZeuS tarafından 22 Aralık 2011 tarihinde açılan konu


 1. Osmanlı Devleti kuruluş dönemi


  Osmanlı Beyliğinin temelleri 13. yüzyıl ortalarında atıldı.Beyliğe adını veren Osman Bey ileri görüşlü,kararlı ve başarılı bir devlet adamı ve askerdi.Onun bu kararlılığı devletin çok sağlam temeller üzerine kurulmasını sağladı.

  Osman Gazi

  Osman Beyin babası Ertuğrul Gazi hakkında sağlam ve güvenilir bilgiler hemen hemen yoktur Bilinen, kendisinin 13 yüzyılda Batı Anadoluda yaşayan Türkmen beylerinden biri olduğudur Babası gibi Osman Beyin hayatı hakkında da bilinmeyenler pek çoktur Osman Bey, Çobanoğulları Beyliğinin vâsalı olarak Bizans topraklarıyla ilişkilerde bulunurken, bu beyliğin Bizansla anlaşması üzerine, bölgede Bizans üzerine akınlarda bulunanlar, etkinliklerini bu kez Osman Beyin bayrağı altında sürdürdüler Bu durum yavaş yavaş Osman Beyi bağımsızlığa iten bir etken oldu Osman Bey bölgenin ve Bizansın içinde bulunduğu durumdan ustaca yararlanmasını bildi; bölgedeki İslam tarikatlarının, özellikle Şeyh Edebalinin gücünden ve nüfuzundan yararlandı Bizansa karşı savaşan gazilerin önderi durumuna gelen Osman Bey, Bizans köy, kasaba ve kalelerini birer birer ele geçirmeye başladı Başarıları hem topraklarının büyümesine, hem de beyliğin gücünün yavaş yavaş arttığının göstergesi olmaktadırlar
  Marmara BölgesindeBizansta kentlerinden Bursanın 1326 da Osmanlı Beyliğinin eline geçmesiyle sürmüştür Bizans kentlerinden Bursanın 1326′da Osmanlı Beyliğinin eline geçmesiyle sürdü Bursanın alınışını göremeden o yıl ölen Osman Beyin yerine geçen oğlu Orhan Bey zamanında da Osmanlı Beyliğinin gelişmesi hızlandı Bursanın ardından Marmara Bölgesinin öteki büyük Bizans kentleri, İznik ve İzmit de Osmanlıların eline geçti Osmanlı ilerlemesini durdurmak isteyen ve başında Bizans İmparatoru III Andronikosun bulunduğu bir Bizans ordusu Pelekanon denilen yerde bozguna uğratıldı (1329) Osman Bey döneminde, Osmanlı Beyliği yalnız Bizans topraklarında genişlemişti

  Orhan Bey

  Osmanlı Beyliği, Orhan Bey döneminde komşu Türkmen beyliklerinin topraklarında da genişlemeye başladı Orhan Bey 1324 yılında tahta geçince ilk olarak Bursanın kapısı olan Atranos kalesini ele geçirdi Daha sonra Atranos Kalesinin adını Kulaçlı Ahmet Paşa olarak haneli Kalesi olarak değiştirdi Orhan Bey Bursayı kuşatma altına aldı Bursa fazla dayanamayarak Osmanlıya teslim oldu 1324 yılında Bursa şehri ele geçirildi Osman Beyin naaşı Bursaya nakledildi Bugün Gümüşlü Kümbet diye anılan yere gömüldü Balıkesir, Çanakkale,Bergama dolaylarına sahip olan Karesi Beyliği toprakları da Osmanlı egemenliğine girdi (1345) Böylece Osmanlılar hem Karesi Beyliğinin donanmasına, hem Rumeliye geçiş için önemli bir takım noktalara, hem de Rumeli topraklarını iyi tanıyan Karesi komutanlarına sahip oldular Karesi Beyliğinin Hacı İlbey, Evrenos Bey, Ece Halil, Gazi Fazıl gibi komutanları Osmanlı hizmetine geçtiler ve özellikle Rumelinin fethinde çok önemli roller oynadılar İlk düzenli yaya ve atlı ordu Orhan bey zamanında kuruldu

  14. yüzyıl ortalarında, yani Osmanlıların Rumeliye geçmeye hazırlandıkları sırada Balkan Yarımadasında Doğu Trakya, Selânik, Güney Epir eğreti bir biçimde Bizans İmparatorluğuna bağlıydı Yarımadada ayrıca Sırp, Bulgar Krallıkları ve Arnavut Prenslikleri vardı Bazı liman kentleri de Venedikin elinde bulunuyordu
  14 yüzyıl ortalarında halkı ortodokslardan oluşan Balkanlar, siyâsi birlikten yoksun olmanın yanı sıra katolik Venedik ile katolik Macaristanın istilâ tehdidi altındaydı Osmanlılar Rumeliye Bizans İmparatorluğunda Palaiologoslar ile Kantakuzenoslar arasındaki taht kavgalarından yararlanarak, 1354′te ayak bastılar Osmanlıların Balkanlarda ele geçirdikleri ilk üs Gelibolu Yarımadasında Çimpe Kalesi oldu Orhan Beyin yerine geçen oğlu I Murat ile Balkan seferleri başlamıştır.

  Vikipedi, özgür ansiklopedi​