Osmanlı İmparatorluğu'nda Ordu Teşkilatı

'Tarih Bölümü' forumunda Yasemin tarafından 9 Mart 2013 tarihinde açılan konu


  1. Osmanlı İmparatorluğu'nda Ordu Teşkilatı Hakkında Bilgi
    Osmanlı Ordusu veya resmi adıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun ordusudur. Osmanlı Ordusu'nun tarihi iki ana döneme ayrılabilir. Klâsik Dönem, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu olan 1299 yılı ile 19. yüzyılın başlarındaki askeri reformlar arasındaki dönemi kapsamaktadır.

    Osmanlı ordu teşkilatı, Anadolu Selçukluları, İlhanlılar ve Memlüklüler devletlerinin askeri teşkilat yapılarından belirli ölçülerde yararlanılarak kurulmuştur.Osmanlı Ordusu'nun Başkomutanlık görevini Hakanlar yapmışlardır.Yaya ve atlılardan oluşturulan kısma yaya süvarileri ise "müsellem şeklinde adlandırılmıştı. Kapıkulu Ocakları'nın kuruluşuna kadar savaşlarda fiili olarak hizmet gördüler.

    Osmanlı Devletinin temeli atılırken süvari olan beylik kuvvetlerinin yerine vezir Alaâddin Paşa ile Kadı Cendereli Kara Halil'in tavsiyeleriyle Türk gençlerinden oluşan ayrı ayrı biner kişilik yaya ve müsellem isimleriyle muvazzaf iki sınıf piyade ve süvari kuvveti kuruldu.

    Gerileme döneminde, Avrupa örnek alınmaya çalışılmış, teknik ve ekonomik alanlarda yapılanmaya gidilirken Donanmanın yenilenmesi gibi askeri birtakım yenileşme çabalarına gidilmiştir.III. Murat döneminden itibaren kapıkulu ocaklarına kanunlara aykırı asker alınarak sayılarının artırılması.Yeniçerilerin geçim sıkıntısını ileri sürerek askerlik dışında işlerle uğraşmaları. İltizam sisteminin yaygınlaşması üzerine tımar sisteminin önemini kaybetmesi ve eyaletlerde asker yetiştirilmemesi. Denizcilikle ilgisi olmayan kişilerin donanmanın başına getirilmesiAvrupada meydana gelen harp teknolojisindeki gelişmelerin takip edilmemesi gibi etkenler Osmanlı askeri sisteminin bozulmasına sebeb olmuştur.