Osmanlı İmparatorluğunda Eğitim

'Tarih Bölümü' forumunda HazaN tarafından 2 Eki 2008 tarihinde açılan konu

 1. Islâm ülkelerindeki ilmî hayatin gelismesinde XI. asrin müstesna bir yeri
  vardir. Zira bu asirdan itibâren sistemli bir egitim ve ögretim mahalli
  olarak medreseler, halkin kültürel ve dinî anlayis bakimindan yetisip
  gelismesinde faal bir rol oynamaya basladilar. Osmanlilar döneminde ise
  medreseler, hem program,hem de mimarî sahada büyük bir yenilik ve ilerleme
  kayd ettiler. Bu bakimdan, Osmanli sehirlerinin fizikî gelismesinde de
  medreselerin önemli bir yeri oldugu söylenebilir.
  Osmanlilar, medrese egitimi ve dolayisiyla ilim ve bu sahanin adamlarina
  deger verdiklerinden, bunlarin tahsil ve egitim konusunda
  karsilasabilecekleri her türlü sikintiyi ortadan kaldirmaya çalismislardi.
  Bu devlette ilim ve mensuplarina itibar edilip saygi gösterildigi için Iran,
  Turan, Horasan, Dagistan, Hindistan, Buhara, Haleb, Sam, Misir ve Karaman
  gibi birçok Islâm ülkesinden bilginler Istanbul'a akin etmisti. Bu akin
  sebebiyle devletin merkezi olan Istanbul, yavas yavas Islâm dünyasinin ilim
  merkezi haline gelir.
  Osmanlilar, medreselerdeki egitim ve ögretim faaliyetlerini vakiflar
  vasitasiyla devam ettirdiler. Fatih Sultan Mehmed'in, Istanbul'u feth eder
  etmez "Sahn-i Semân" medreselerini tesis ettirmesi ve bunlarin giderlerini
  saglamak için vakif kurmasindan sonra, devlet merkezi oldugu gibi ilim
  merkezi haline de gelen Istanbul'da basta hükümdarlar olmak üzere sultanlar,
  vezirler, ilim adamlari, bazi saray mensuplari ve maddî durumu iyi olan halk
  tarafindan pekçok medrese insa olunmustu. Yalniz Mimar Sinan'in bas
  mimarligi sirasinda Istanbul'da insa edilen medreselerin sayisi, 6'si
  Süleymaniye medreseleri olmak üzere 55'i bulmaktadir. XVII. asrin son
  çeyregi basinda ise Istanbul'daki medrese sayisinin 126'ya ulastigi
  görülmektedir. Fetihten XIX. asra kadar Istanbul'da insa edilen medrese
  sayisi 500'ü asmaktadir. Ancak bunlarin büyük bir kismi yangin ve deprem
  gibi tabiî âfetlere maruz kalarak yikilip yok olmus veya terk edilmistir.
  Orta ve yüksek ögretimi gerçeklestiren Osmanli medreselerinin ilki, Orhan
  Gazi tarafindan 731 (1330) tarihinde Iznik'te açilmisti. Orhan Gazi, bu
  medrese için vakiflar kurmustu. Geliri, medrese, müderris ve talebeye tahsis
  edilen vakif köyler, her türlü "Tekâlif-i Örfiyye"den (Örfî vergiler) muaf
  idiler. Nitekim Orhan Gazi'den çok daha sonraki tarihlere uzanan 27
  Cemayizelevvel 1136 (23 Subat 1724) tarihli bir "arz" (arsiv belgesi),
  Iznik'e bagli Kozluca Köyü'nün, adi geçen medreseye vakfedildigini
  göstermektedir.
  Ilk dönem Osmanli ilim hayati hakkinda bilgi veren D'Ohsson'a göre Osmanli
  Devleti'ndeki ilmî faaliyetler, daha Osman Gazi döneminde baslamisti. O, bu
  konuda su bilgileri vermektedir: "Osman Gazi, Sögüt'te yeni imparatorlugun
  temelini atarken hazine ve silah ile beraber ilmî ve kültürel faaliyetlere
  karsi da gayet mütesebbis idi. Ilmî yönden ilerlemeyi ve en azindan eski
  medreseleri olduklari gibi muhafaza etmeyi arzu ederdi. Veliahdi ve oglu
  Orhan Gazi, Iznik'te imparatorluk camiini yükseltirken orada bir de, bir
  asri mütecaviz bir zaman boyunca Osmanli medreselerinin en yüksegi olarak
  bakilacak olan bir medrese yaptirdi. Yeni kurulmus (731/1330) ve kendi ismi
  ile adlandirilmis olan bu medresenin idaresi, Islâm âlemindeki diger bütün
  medreseler gibi müderris titri altinda Seyh Davud-i Kayserî'ye verildi."
  Iznik, bir ilim merkezi olarak önemini XV. yüzyilda da korumus ve bu yüzden
  sehre "âlimler yuvasi" ünvani verilmisti. Iznik Medresesinin yetistirdigi
  ünlü âlimlerden biri de Osmanlilarin ilk Seyhülislâmi Molla Fenarî'dir.
  Osmanlilarin, ilk birbuçuk asir içinde yaptirmis olduklari medreselerin
  derece ve sinif itibariyle en mühimleri Iznik, Bursa ve Edirne'de idi.
  Devletin kurulusu esnasinda Iznik Medresesi, beyligin birinci sinif
  medresesi idi. Bu medresede yapilan egitim ve görülen ögretimin derecesi
  hakkinda kesin bir bilgiye sahip olmamakla beraber, müderrisligine (Ögretim
  Üyeligi'ne) tayin edilmis olan sahislar, bunlarin hayatlari ve eserleri,
  dolayisiyla ilmî kapasiteleri tedkik edilecek olursa bu medresenin oldukça
  yüksek seviyede bir egitim ve ögretim kurumu oldugu düsünülebilir. Gerçekten
  Kahire'de ihtisasini yapip memleketine dönen ve orada birçok talebe
  yetistiren Davud-i Kayserî (öl. H. 751/M. 1350)'nin söhretini duyan Orhan
  Gazi, onu Kayseri'den getirterek Iznik'te yaptirdigi medreseye müderris
  olarak tayin eder. Iznik medresesinin ilk müderrisi olan Davud-i Kayserî,
  Muhyiddin Arabî'nin üvey oglu Sadreddin Konevî'nin halifelerinden tefsir
  sahibi ve Muhyiddin Arabî'nin "Fusûsu'l-Hikem" adli eserini serheden
  Kemaleddin Abdurrezzak el-Kâsî (öl. 1329)'nin halifesi olup yüksek tahsilini
  Misir'da yapmisti. Davud'un halefleri olan Taceddin el-Kürdî ve Alaeddin
  el-Esved de devrin büyük bilginleri arasinda sayiliyorlardi. Bu nokta göz
  önünde tutulursa Iznik Orhaniye medresesini yüksek seviyeli egitim ve
  ögretim veren bir müessese olarak kabul etmek gerekir.
  Bursa'nin fethinden sonra orada da medreseler kurulur. Bundan dolayi Iznik
  ikinci dereceye inerek Bursa'daki Sultan Medresesi birinci dereceyi alir.
  Orhan Gazi'den sonra oglu Murad (Murad Hüdâvendigâr), Bursa Çekirge'de eski
  Kaplica civarinda bir câmi, medrese ve imâret yaptirarak, bu konuda
  babasindan asagi olmadigini göstermisti.
  Yildirim Bayezid, Hisar disinda bir câmi ve medrese yaptirmakla Bursa'nin
  bir ilim ve irfan merkezi haline gelmesini ve sehrin hisar disina tasmasi
  ile genislemesini sagladi. Çelebi Sultan Mehmed'in Bursa'da kurdugu medrese,
  digerlerine nazaran ayri bir hususiyete sahiptir. "Sultaniye Medresesi"
  denilen bu tahsil kurumunda ilk müderris Mehmed Sah Efendi (öl.
  839/1435)'dir. Molla Semseddin Fenarî'nin oglu olan bu zatin ilk dersinde
  ögrencilerden baska Bursa'nin belli basli âlimleri de hazir bulunmus, yeni
  müderris Mehmed Sah Efendi de medreselerde okutulan ilimlere dair sorulan
  suallere cevap vermisti. Sultaniye müderrislerinin, böyle umumî sekilde ders
  vermeleri bir gelenek haline gelmistir. Bilhassa Bursa Sultaniyesi
  kurulduktan sonra Iznik medresesi, ikinci dereceye düsmüstü. Buna karsilik
  bir ilim merkezi olarak Bursa ilk siraya yükselmisti. Bu durum, Sultan II.
  Murad'in Edirne'de Üç Serefeli Câmii yanindaki Saatli medresesini kurana
  kadar devam eder. Edirne devlet merkezi olduktan sonra II. Murad zamaninda
  841 (1437) yilinda baslanarak bazi ârizalar sebebiyle 851 (1447) senesinde
  tamamlanan Üç Serefeli Câmii yanindaki medrese ile Dâru'l-Hadis, o tarihte
  Osmanli ülkesindeki medreselerin üstünde yer aldi. Böylece, Bursa'daki
  Sultaniye Medresesi, gerek egitim ve ögretim, gerekse tahsisati bakimindan
  ikinci dereceye düstü. Üç Serefeli medrese müderrisine o tarihe kadar hiç
  bir medrese ögretim üyesine verilmeyen yüz akça yevmiye verildi. Halbuki
  bundan önce Iznik medresesi müderrisinin yevmiyesi otuz, Bursa'daki Sultan
  Medresesi müderrisinin ise günde (yevmiye) elli akça idi.
  Görüldügü gibi Bursa'nin fethinden hemen sonra orada da çesitli medreseler
  kuruldu. Suurlu ve ne yaptigini bilen bir politika sonucu sinirlari yavas
  yavas genisleyen Osmanli Devleti'nde, pekçok devlet ricali, mektep, medrese,
  imâret ve câmi gibi farkli sahalara hizmet veren kurumlari açmakta adeta
  birbirleri ile yarisiyorlardi. Örnek olmasi bakimindan sadece Istanbul'un
  1453 yilindaki fethinden sonra Fatih'in yaptiklarini vermek istiyoruz. Buna
  göre otuz yillik hükümdarligi döneminde basta Istanbul, Bursa ve Edirne
  olmak üzere devletin çesitli sehirlerinde 85'i kubbeli olarak 300 kadar câmi
  57 medrese, 59 hamam, 29 bedesten, çesitli saraylar, hisar, kale, sur ve
  köprüler yaptirdigi görülmektedir. Bunlarin çogunun zamanla yikildigina da
  isaret etmek gerekir.*
   
 2. 764 (1363) tarihinde Edirne'nin fethinden sonra, Rumeli'deki fetihlerin daha
  saglikli ve basarili olabilmesi için devlet merkezi buraya nakledilir.
  Edirne'nin devlet merkezi olmasi, burada da medreselerin hizla açilip
  çogalmasina sebep olur. Zira biraz önce de görüldügü gibi herkesten önce
  devletin basinda bulunanlar, bulunduklari yerlerde egitim kurumu açmayi bir
  gelenek haline getirmislerdi. Böyle bir anlayistan dolayidir ki, hemen her
  zaman devlet merkezinin bulundugu yer, ilmî faaliyetlerin en çok
  yogunlastigi merkez oluyordu. Nitekim Istanbul'un fethi ve devletin merkezi
  haline gelmesinden sonra Fatih Sultan Mehmed tarafindan yaptirilan "Sahn-i
  Semân" medreseleri ön plana geçtiler. Fatih Kanunnâmesinde "Sahn-i Semân"
  diye meshur olan medreselere vakfiyesinde "Medâris-i Semâniye"
  denilmektedir.
  Fatih külliyesi kurulunca sekiz büyük medreseye "sahn" adi verilmisti. Bu
  tabiri her ne kadar ilk tomar Arapça vakfiyede bulamiyorsak da Fatih'in
  tashihinden ve külliye müderrislerinin tedkikinden geçen meshur kanunnâmede
  bu tabiri görüyoruz. O halde bu tabir, Fatih'ten günümüze kadar gelmektedir.
  Fatih külliyesi büyük medreselerinden her birini mâna itibariyle birer
  fakülte sayabiliriz. Vakfiyelerinde buralara aklî ve naklî ilimlerde
  mütehassis müderrislerin (profesör) tayin olunacagi açikça belirtildigine
  göre buralarda tip, fikih (Islâm hukuku), hey'et (astronomi) ve ilâhiyat
  okutuluyordu. Bu büyük medreselerin odalarinda birer yüksek ilim talebesi
  (danismend) oturuyordu. Bunlar, seviyesi yüksek dersleri okuyunca
  branslarina göre daha sonra hekim (doktor), fakih, fen adami, maliye ve
  devlet memuru oluyorlardi. Bu sahn medreselerine musila-i sahn olan
  Tetimmeler de, adeta bugünkü lise tahsilini bitirerek geldiklerine göre
  Semaniye Medreselerine alem olan sahn tabiri yüksek bir tahsil derecesini
  gösteriyordu.
  Osmanli medreselerindeki egitim ve ögretim usulü, diger Islâm devletlerinde
  oldugu gibi bir metod takip etmis olup, medreselerin sayilari arttikça
  bunlar da derece ve siniflarina göre bir düzene tabi tutulmuslardi. Bunun
  içindir ki ilk defa Sultan II. Murad, daha sonra da Fâtih Sultan Mehmed
  tarafindan medreselerin bir siniflandirilmaya tabi tutuldugu görülür. Fatih
  medreselerinin (Sahn-i Semân) yapilmasi, Osmanli ülkesindeki medrese
  teskilâti için bir yenilik sayilmaktadir. Onun için kisa ve özet bir sekilde
  de olsa bu medreselerden bahsetmek istiyoruz.
  Fatih'in kanunnâmesinde "Sahn-i Semân" diye adlandirilan medreselere
  "Semâniye medreseleri" de denilmektedir. Fatih Sultan Mehmed, Istanbul'u
  feth ettikten sonra, Imparator Jüstinyen'in esi Teodora tarafindan
  yaptirilan Havariyûn kilisesi yerine câmi yaptirir. Daha sonra câminin dogu
  ve bati kismina "Sahn-i Semân" denilen sekiz medrese yapti ki, bunlar yüksek
  tahsil içindi. Bunlarin arkalarinda da "Tetimme" adi verilen ve sahn
  medreselerine ögrenci yetistiren sekiz medrese daha yaptirir. Vakfiyedeki
  bilgi ve Âli'nin kaydina göre burasi Istanbul'un ortasina denk geldigi için
  buraya sahn denmistir. Tarihî rivayetlere göre bu medresenin programini
  Vezir Mahmud Pasa ile matematik ve astronomi âlimi Ali Kusçu tertip
  etmislerdir. Dördü câmiin dogu kisminda, dördü de bati tarafinda bulunan bu
  medreselerden her birinin ondokuz odasi vardi. Sekiz müderristen her birinin
  birer odasi ve elli akça yevmiyesi vardi. Ayrica, beser akça yevmiye ile bir
  oda, ekmek ve çorba verilmek üzere sekiz medreseden her birine birer "muid"
  (asistan) verildi. Her medresenin onbes odasina ikiser akça yevmiye (burs,
  kredi), imâretten ekmek ve çorba (yemek) verilmek üzere birer "danismend"
  konuldu. Geri kalan iki oda da kapicilarla ferras denilen temizlik
  isçilerine tahsis olundu.
  Sahn medreselerinin arka taraflarinda yüksek tahsile, yani Sahn-i Semân
  medreselerine danismend yetistirmek üzere "Tetimme" veya "Musila-i Sahn'
  ismiyle sahn medreselerinden küçük olarak sekiz medrese daha insa edilmisti.
  Bu medrese, derece itibariyle orta tahsil seviyesinde idi.
  Sahn medresesi talebelerine danismend, Tetimme talebesine de Suhte (galat
  olarak softa) deniyordu. Tetimmelerden her hücreye üç ögrenci konmustu. Bu
  odalardan her birisine ihtiyaçlarina sarf edilmek ve mum parasi olmak üzere
  5'er akça tahsis edildigi gibi yemekleri de imâretten veriliyordu.
  Bilindigi gibi egitim ve ögretim, hiç bir devletin vazgeçemeyecegi bir
  mecburiyettir. Bununla beraber her devlet, vatandasini, kendi sartlari,
  ihtiyaçlari ve ileriye dönük hedeflerini gözönünde bulundurarak yetistirmeye
  çalisir. Osmanli Devleti de vatandasini kendi durum ve sartlarina uygun bir
  sekilde yetistirmeye gayret etmistir. Bu gayenin tahakkuku için de egitim ve
  ögretim müesseseleri kurmustur. Devletin kurulusu ile baslayip, yikilisina
  kadar çesitlenerek gelisen bu müesseseler, devlet ve çogunlukla vakiflar
  vasitasiyla kuruluyorlardi. Bu müesseseleri, klasik ve yeni diye iki gruba
  ayirabilecegimiz gibi, örgün ve yaygin egitim müesseseleri diye de ayirmak
  mümkündür.