Osmanlı Devletinin Yıkılış Nedenleri

'Tarih Bölümü' forumunda Merve tarafından 9 Oca 2012 tarihinde açılan konu

 1. Osmanlı Devletinin Yıkılış Nedenleri
  Osmanlı Devletinin Yıkılış Sebepleri  Osmanlı Devletinin Yıkılış Nedenleri;

  1 .Sınırları çok genişleyen devletin uzak eyaletleri denetlemede büyük güçlük çekmesi.

  2. İlk olarak 1535te Fransaya tanınan ticari ayrıcalıklar daha sonra bütün devletlere de tanınmıştır. Bunun sonucunda yabancı mallar çok az gümrükle Osmanlı ülkesine girmeye başlamıştır. Ayrıca azınlıklar askere alınmadıkları ve Osmanlı ekonomisi de onların elinde olduğundan Osmanlı Ülkesi Avrupalıların serbestçe ticaret yaptıkları açık bir pazar durumuna geçmiştir.

  3. Uzun süren savaşlar ve halkın üzerindeki yüksek vergi yükü ve buna karşılık devlet harcamalarının artması.

  4. Yeniçeri ocağında meydana gelen bozulmalar ve Avrupadaki askeri gelişmelere ayak uydurulmaması.

  5. Avrupada yaşanan rönesans ve reform hareketlerinden olumsuz yönde etkilenilmesi ve olumlu yönlerine ayak uydurulamaması.

  6. Devlet kurumlarında ve idareciler arasında rüşvetin ve iltimasın yaygınlaşması.

  7. Taht ve makam mücadeleleri, şahsî çıkarcılık ve bencillik.

  8. Liyakatli insanların yanlış intibalar ve bencillik ve çıkarcı ihtiraslarla engellenmeye çalışılması.

  9. Padişah ve devlet adamlarının otoritesinin ve kontrolünün zayıflaması.

  10. Üstlerine yaranmaların, yaltaklanmaların artması, fesatçılık, fırsatçılık, sinsîlik ve entrikaların çoğalması, dolayısıyla Türklerin ve Müslümanların birbirleri arasında güvensizliğin ve hatta endişelerin oluşması.

  11. Üç kıta üzerinde değişik din, mezhep ve milletlerden oluşması.

  12. Dar bir dünya görüşünün ve zihniyetin oluşması, kişiler üzerinde aşırı taassup.

  13. Bilim ve teknik alandaki geriliğin ve batılılaşamamanın toplumun diğer katmanlarını olumsuz yönde etkilemesi.

  14. Türk Töresinden uzaklaşma, kültürel yabancılaşma.

  15. Osmanlı Devletini kurtarma çabalarının isabetsizliği ve başarısızlığı.

  16. Can, mal, namus emniyeti endişesi.

  17. Aile ve devlet yapısının zayıflaması ve bozulması.

  18. Bilgi, teknoloji ve medenî muasır anlayışın ülkeye aktarılamaması, becerilememesi ve bunun yerini kapatmak için şekilcilik ve görüntünün önem kazanması ve bunda ısrarın getirdiği cepheleşmeler.  alıntıdır