Osmanlı Devletinin Vergi Sistemi

'Tarih Bölümü' forumunda Aysell tarafından 8 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


 1. Osmanlı Devletinin Vergi Sistemi hakkında bilgi
  Osmanlı Devletinde Vergi Sistemi


  Osmanlı Devletinde vergiler “ Şeri vergiler ve “ Örfi vergiler olmak üzere ikiye ayrılıyordu.
  Bunun dışında Osmanlı Devletinin diğer gelir kaynakları ise şunlardır.
  · Savaşta elde edilen ganimetlerin 1/5i ( Buna aynı zamanda “humus-u şeri veya “pençik ismi verilmekteydi.)
  · Gümrük, maden, orman, tuzla vergileri.
  · Bağlı beylik ve hükümetlerin ödediği vergiler.


  1. TEKALİF-İ ŞERİ VERGİLER:
  Bunların şeriatın emrettiği vergilerdi.
  · Öşür: Müslümanlardan alınan toprak ürünü vergisidir. Elde edilen ürünün onda biri vergi olarak alınırdı.
  · Haraç: Müslüman olmayanlardan alınan vergiydi ve ikiye ayrılıyordu
  - Harac-ı Mukassem: Elde edilen üründen alınırdı.
  - Haracı Muvazzaf: Toprak üzerinden alınan vergiydi
  · Cizye: Müslüman olmayan erkeklerden, askerlik görevi karşılığı alına vergidir.


  2. TEKALİF-İ ÖRFİYYE ( RAİYYAT RÜSUMU )
  Padişahın iradesiyle konulan vergilerdi. Bunlardan bazıları düzenli olarak toplanırken bazıları ise olağan üstü durumlarda toplanırdı.
  Başlıcaları:

  · Çift Resmi: Reayanın sipahiye ödediği toprak vergisi
  · İspenç: Gayr-i müslimlerden alınan çift resmidir.
  · Çift Bozan Resmi: Toprağını izinsiz olarak terk eden veya üç yıl üst üste ekmeyenlerden alınan vergidir.
  · Avarız Resmi: Olağanüstü hallerde, divanın kararı ve padişahın emri ile toplanan vergilere denirdi.
  · Niyabet Rüsumu (Cerime) : Yerel yöneticileri halktan aldığı vergidir. Ayrıca suçlulardan alınan cerimelerde bu guruba girerdi.
  · İhtisab Resmi: Damga tartı ölçü işlemlerinden alınan vergidir. (noter vergisi)
  · Ağnam Resmi: Reayadan hayvan sayısına göre alınan vergidir.
  · Müsadere: Devlet hazinesinden haksız kazanç sağlayarak zenginleşen kişilerin mallarına devlet tarafından el konulmasıdır.

  Not: Bu uygulamaya II. Mahmut döneminde son verilmiştir. Böylece Osmanlı Devletinde “özel mülkiyet anlayışı gelişmeye başlamıştır.

  · İmdad-ı Seferiyye: XIX. yy sonrasında ordunun sefere çıkarken halktan aldığı vergidir.
  · Bac Resmi: Çarşı ve pazarlardan alınan işgaliye vergisidir.
  · Bennak / Arusane: Evlilik vergisidir.
  · Mücerred: Yirmi yaşının geçen kişilerden alınan bekarlık vergisidir.
  · Derbent Resmi: Köprü ve geçitlerden alınan vergidir.

  Alıntı