Osmanlı Devletinin Rumelideki İskan Politikası

'Tarih Bölümü' forumunda EyLüL tarafından 24 Aralık 2011 tarihinde açılan konu


 1. Osmanlı Devletinin Rumelideki İskan Politikası Hakkında
  Osmanlı Devletinin Rumelide Uyguladığı Fetih ve İskan Siyaseti

  Osmanlı Devleti, Rumeliye geçtiği andan itibaren yerli halkla iyi geçinme politikası uygulamış, “istimalet vererek yerli halkın Osmanlıya meyletmesini sağlamışlardır.Balkan tarihçilerinden N. İorga; anarşiden bıkmış olan köylülerin Osmanlının merkeziyetçi yapısını uygun bulduklarını ve benimsediklerini kaydetmiştir.

  Osmanlı Devleti Rumeliye yerleşme kararıyla geçmiş ve yerli halkla iyi geçinme politikasını uygulayarak halkın Osmanlıya meyletmesini sağlamıştır. Süleyman Paşa Geliboluya geçer geçmez Rumelide iskan hareketi başlamıştır.

  Osmanlıların Balkanlarda görünmesi ile birlikte Ortodoks halk Papalıkla Macar Krallarının Katoliklik propagandasından ve mezhep değiştirmek için yaptıkları baskıdan kurtulmuştur. Devlet, halkın yanı sıra Ortodoks kilisesine karşı da koruyucu bir politika gütmüş, Ortodoks kilisesinin bütün ayrıcalıklarını ve hiyerarşisini aynen tanımıştır. Kilise gibi Manastırların ayrıcalıklarını, bağışıklıklarını Hıristiyan devletler döneminde nasılsa o biçimde bırakmış, Balkanlarda Hıristiyan dinini yok etmek isteyen tutucu bir davranış içine girmemiştir. Hatta Yıldırım Bayezid Balkan halklarından sağladığı askerlere Anadolu Beyliklerine, Ankara savaşında Timura karşı ordusu içinde yer vermiştir.

  Osmanlı Devletinin Balkanlarda yayılmasında başka faktörler de bulunmaktadır. Devlet köylünün yanı sıra eski Rum, Sırp, Bulgar ve Arnavut feoadal beylerini devlet hizmetine alarak kazanma yönüne gitmiş, onlara karşılıklı güvene dayanan görevler vermiştir. Voynuk, Martolos, Eflak gibi geri hizmet kurumları içinde hatta tımar sistemi içinde yer almışlar, vergi muafiyeti elde etmişlerdir.