Osmanlı Devletinin Paylaşılması

'Tarih Bölümü' forumunda Aysell tarafından 24 Aralık 2011 tarihinde açılan konu


 1. Osmanlı Devletinin Paylaşılma antlaşmaları
  Osmanlı Devletinin Paylaşılması gizli antlaşmalar


  Osmanlı Devletini paylaşma tasarıları:

  Osmanlı Devleti'ni paylaşmak amaçlı antlaşmalar yapıldı. Peki bu antlaşmalar ve yapılma nedenleri neydi?

  Gizli Antlaşmaların Yapılma Sebepleri:
  1-Şark meselesi (Osmanlı ülkesini paylaşma meselesi) ni halletmek.
  2-İtilaf bloğunun birlik ve istikrarını sağlamak
  3-Savaştan sonra Osmanlıyı paylaşma konusunda anlaşmazlığa düşmemek
  4-İtalyayı İtilaf bloğuna katmak.
  5-Rusyayı İtilaf bloğunda tutmak

  1-Boğazlar Antlaşması (Mart-Nisan 1915):
  Çanakkale Savaşı esnasında Rusya boğazlar konusunda tedirginleşince; İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalanan antlaşma ile boğazlar ve çevresi Rusyaya bırakılmıştır.

  Antlaşmanın Önemi:

  1-Rusyanın Almanya tarafına geçmesi önlendi
  2-Gizli antlaşmalar başladı
  3-İngiltere ve Fransa ilk defa Rusyanın boğazlar konusundaki isteklerini kabul etti.
  NOT: Rus Çarlığı yıkıldıktan sonra; tekrar yapılan gizli antlaşmalar sonucunda boğazlar bölgesinin yönetiminin İtilafların ortak kontrolünde olmasına karar verildi.

  2-Londra Antlaşması (26 Nisan 1915):
  Bu antlaşma İngiltere, Fransa ve İtalya arasında imzalandı.
  İtalyaya On İki Ada ve Antalya bırakıldığı gibi; İtalyaya,Osmanlının Libya üzerindeki halifelik haklarının da kaldırılacağı vaat edildi. Bu antlaşma sonucunda İtalya İtilaf bloğuna geçti.

  3-Sykes-Picot (1916):
  Bu antlaşma İngiltere ile Fransa arasında imzalanmıştır.
  1-Musul hariç, Irak İngiltereye bırakıldı
  2-Adana, Antakya, Lübnan ve Suriye kıyıları Fransaya bırakıldı.
  3-Musul, Ürdün ve Suriyenin bir kısmında Arap krallığının kurulması ve bu devletin Fransa ile İngilterenin ortak denetiminde olması kararlaştırıldı.
  4-Filistinde, Rusya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Şerif Hüseyin tarafından kararlaştırılarak, uluslar-arası bir yönetimin kurulması kararlaştırıldı.
  5-Hicazın serbest bölge olması kararlaştırıldı.
  Önemi:
  1-Arap bölgeleri (Orta Doğu) paylaşıldı

  4-Petrograt Protokolü:
  Bu antlaşma Rusya, Fransa ve İngiltere arasında imzalandı.Rusya'ya, İngiltere ve Fransanın Orta Doğu çıkarlarını kabul etmesine karşılık boğazlar bölgesine ek olarak Trabzona kadar Doğu Karadeniz, Erzurum, Van ve Bitlis verildi.

  5-Mc Mahon (1916):
  İngilterenin Mısır valisi ile Şerif Hüseyin arasında imzalanmıştır. Şerif Hüseyine bağımsız bir Arap devleti vaat edilmiştir. Arapları Osmanlıya karşı savaştırmak isteyen İngilizler bu tür gizli ant-laşmalarla amaçlarına ulaşmıştır.

  6-Saint Jean de Maurıenne (19 Nisan 1917):
  Bu antlaşma İngiltere, Fransa ve İtalya arasında imzalanmıştır.
  On İki Ada, Antalya, İzmir,Aydın ve Muğla İ-talyaya bırakılmıştır. İngiltere; İzmirin İtalyaya verilmesini Rusya istemeyeceğinden dolayı; bu antlaşmanın geçerli olabilmesini, Rusyanın antlaşmayı imzalamasına bağlamıştır. Rusya kısa bir süre sonra savaştan çekildiği için bu antlaşma Rusya tarafından imzalanamamıştır.
  Paris Konferansında İzmiri Yunanistana bırakmak isteyen İngiltereye İtalya karşı çıkınca; İngiltere Sen Jön dö Möryen antlaşmasının geçersizliğini ileri sürmüştür.

  Gizli Antlaşmaların Önemi:
  1-İtilaf devletleri aralarında çıkar birliği sağlamışlardır.
  2-Savaş daha bitmeden, Osmanlı toprakları paylaşılmıştır.
  3-Bu antlaşmalar Mondros Mütarekesinin ağır şartlar taşımasında etkili olmuştur.
  4-İtilaf devletleri aralarındaki birlik ve bütünlüğü güçlendirmişlerdir.
  5-Gizli antlaşmalar İtilaf devletlerinin zaferden e-min olduğunu gösterir.

  Gizli Antlaşmaların Özellikleri:
  1-Şark meselesini halletmeye yöneliktirler
  2-Osmanlı toprakları paylaşılmıştır.
  3-İtilaf Devletleri çıkar birliği sağlamıştır.
  4-Osmanlının savaşa girmesinin bir sonucu olarak gündeme gelmiştir.

  Açıklamalar:

  1-Yunanistan gizli antlaşmalara katılmadığı halde; savaştan sonra toplanan Paris Konferansında İzmir ve civarını alarak Osmanlının paylaşımına açıkça katılmıştır.
  2-Rusya gizli antlaşmalara katıldığı halde; savaştan çekildiğinden dolayı; savaştan sonra Osmanlının paylaşımına katılamamıştır.
  3-İtalya gizli antlaşmalara katıldığı halde; savaştan sonra antlaşmalardan umduğunu bulamamış; ki bu durum İtalya ile İngiltere ve Fransanın arasını açmıştır.
  4-Gizli antlaşmaları dünyaya ilk defa Çarlık Rus-yasını, İngiltere, Fransa ve İtalyayı dünya kamu oyuna kötü göstermek isteyen Bolşevikler duyurmuştur.
  5-Wilson İlkeleri gizli antlaşmaları hukuken geçersiz saymıştır.
  6-İngiltere ve Fransa ABD ile çelişkiye düşmeden gizli antlaşmaları uygulayabilmek için, Paris Konferansında mandater sistem düşüncesini ortaya attılar. Mondoros Mütarekesine 7 ve 24. maddeleri koydular. Azınlıkları Osmanlıya karşı kışkırttılar.
  7-Mondros Mütarekesinden sonra başlayan işgaller, genelde, gizli antlaşmalar doğrultusunda oldu
  8-Rusyanın savaştan çekilmesi üzerine; Doğu Anadoluda Ermeni Devleti kurulmasına; Ermenilerin koruyuculuğunun ABDye verilmesine ve Boğazlar üzerinde ortak yönetim kurulmasına karar verildi.
  9-Mondros Mütarekesinin imzalanması ile gizli antlaşmalar uygulamaya girdi.
  10-İşgal güçleri gizli antlaşmaları daha rahat uygulayabilmek için Mondros Mütarekesini işlerini kolaylaştıracak şekilde hazırladılar.