Osmanlı Devletinin Lale Devrindeki Sosyal Durumu

'Tarih Bölümü' forumunda Meryem tarafından 13 Aralık 2011 tarihinde açılan konu


 1. Osmanlı Devletinin Lale Devrindeki Sosyal Durumu
  Osmanlı Devletinin Lale Devri Sosyal Durumu
  Osmanlı Devletinin Lale Devrindeki Sosyal Durumu


  Dönemin padişahı III. Ahmet, sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşadır. Bu dönemde;
  * Devlette huzur ve barış sağlanmaya çalışıldı.
  * Lüks ve eğlenceye düşkünlük vardı.
  * Sanat ve edebiyata önem verildi.
  * Avrupadaki bilim, sanat, kültür ve askerlik gibi alanlardaki gelişmeler takip edilmeye çalışıldı.
  * Birçok saray ve köşk yapıldı, bahçeler çiçeklerle süslendi. Özellikle lale çiçeğinin çeşitleri yetiştirildi (bu nedenle döneme “lale devri denildi).

  Lale Devri sosyal Islahatları
  • İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi tarafından İstanbulda ilk Türk matbaası kuruldu (1727). Matbaada dini kitaplar dışında da eserler basıldı.
  • Avrupadaki yenilikleri ve gelişmeleri daha yakından takip edebilmek için Paris, Londra, Viyana gibi başkentlere geçici elçilikler kuruldu.
  • Yalovada kâğıt fabrikası kuruldu.
  • Yeniçerilerden bir itfaiye bölüğü oluşturuldu.
  • İstanbul ve önemli şehirlerde kütüphaneler açıldı.
  • İlk defa çiçek aşısı uygulandı.
  • İstanbul ve Selanikte kumaş fabrikası kuruldu.
  • İstanbul, İznik ve Kütahyada bulunan çini atölyeleri yenilendi.
  • Arapça ve Farsça eserler Türkçeye çevrildi.
  • Yerli malı kullanımına önem verildi.
  • Mimari, resim ve minyatürde gelişmeler oldu (III. Ahmet Çeşmesi, Levninin minyatürleri).
  • Yeni kütüphaneler açıldı. Doğu ve Batı eserleri tercüme edildi.