Osmanlı devletinin dağılmasında milliyetçilik akımlarının nasıl bir etkisi olmuştur

'Sorun Cevaplayalım' forumunda EyLüL tarafından 9 Kas 2012 tarihinde açılan konu

 1. Osmanlı devletinin dağılmasında milliyetçilik akımlarının nasıl bir etkisi olmuştur

  Cevap: Osmanlı devletinin dağılmasında milliyetçilik akımlarının nasıl bir etkisi olm

  Osmanlı Devleti'nin Dağılmasında Milliyetçilik Akımlarının Etkisi Nasıl Olmuştur

  Osmanlı İmparatorluğu dağılma dönemi

  Bu dönem 1792 Yaş Antlaşması ile başlayıp 1922'de Osmanlı Devleti'ni yıkılışına kadar devam eden dönemdir. Osmanlı Devleti Avrupalı devletlerin kendi aralarındaki çıkar çatışmalarından yararlanıp denge politikası izleyerek varlığını korumaya çalışmıştır. Osmanlı Devleti'ne, bu dönemde Avrupalı Devletlerce Hasta Adam lakabı konulmuştur.

  Osmanlı, Balkanlarda çıkan isyanlar ve uzun süren Rus savaşları ile iyice yıpranmış ve devlet yönetiminde ıslahata yönelik çalışmalar yapılmış isede pek başarılı olunamamıştır. '1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı' Osmanlı Devleti ile Rusya arasında birçok cephelerde savaşılmış bir savaştır. Napolyon, Bonapart'ın önderliği altındaki Fransa'nın Avrupa'da başlattığı savaşların arka planında yer aldı.

  Savaşın nedeni, Rusların Sırp isyanını desteklemesi ve Balkan Milletlerini kışkırması ve Rusya'nın Eflak-Boğdan 'da isyanlar çıkartması

  İngiltere'nin Osmanlı Devleti'ni uyarması İngiltere'nin önce Çanakkale, daha sonra İskenderiye'yi vurması.
  Bu sırada fransa nın Rusya ile anlaşması İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında Kale-i sultani (Çanakkale) antlaşmasının imzalaması. (1809)
  Daha sonra napolyonun Moskova Seferine çıkması ancak Rusya barış istedi.
  Bükreş antlaşması imzalanır sırplara ilk ayrıcalıklar.
  Besarabya, Rusya'da kaldı.
  Eflak ve Boğdan, Osmanlı Devleti'nde kaldı.
  Prut nehri sınır oldu.

  19. Yüzyılda Osmanlı Devleti

  19. yüzyılda Osmanlı Devleti hızla dağılmaya başladı. Bunda Fransız İhtilali'nin sonuçları, Sanayi İnkılâbı ve kapitülasyonlar etkili oldu.

  A.FRANSIZ İHTİLALİ ve OSMANLI DEVLETİ'NE ETKİLERİ

  1.Fransız İhtilali'nin Nedenleri
  İngiltere ve ABD'deki demokrasi ve insan hakları ile ilgili gelişmelerin Fransız halkını etkilemesi
  Fransa'da halkın sınıflara ayrılmış olması
  Kralın halka baskı yapması, kendisi lüks ve israf içinde yaşaması, halkın ise aşırı derecede yoksul olması
  Aydınlanma Çağında yetişen Fransız aydınlarının insan hakları, eşitlik, adalet, demokrasi, hürriyet gibi konularda yazdıkları eserlerin halkı etkilemesi
  Fransa'nın 17. yüzyılda girdiği savaşlar ve gereksiz harcamalar yüzünden ekonomisinin bozulması, Kralın halktan yeni vergiler almak istemesi

  Bu nedenlerden dolayı 1789'da Paris'te başlayan halk ayaklanması sonunda Fransa'da krallık sona erdi meşrutiyet yönetimi kuruldu.

  2. Fransız İhtilali'nin Sonuçları
  Fransız İhtilali tüm dünyada yaygınlaşan devletleri ve toplumları siyasi ve sosyal yönden etkileyen önemli sonuçlara yol açtı. Bu sonuçlar şunlardır:
  Eşitlik, hürriyet, adalet ve milliyetçilik akımları tüm dünyaya yayıldı. Devletlerin siyasi, hukuki, toplumsal yapısında önemli değişiklikler oldu.
  Krallıkların yerini demokrasi yönetimleri almaya başladı. İnsan Hakları Beyannamesi tüm dünyada yayıldı.
  Milliyetçilik akımı çok uluslu devletler için yıkım oldu.
  Avrupada büyük savaşlara neden oldu.

  Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahip olduğundan milliyetçilik akımından çok etkilendi. Azınlıklar bağımsız devletler kurmak için ayaklandılar. İhtilalin Osmanlı Devleti'ne olumlu etkileri de oldu. İnsan hakları, demokrasi, eşitlik, adalet, hürriyet gibi yenilikler Osmanlı toplumunu etkiledi. Tanzimat ve Islahat Fermanı ile I. Meşrutiyet bu etkilenmenin en önemli sonuçlarıdır.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 9 Şub 2017