Osmanlı Devletinin Dağılma Dönemi Konu Anlatımı

'Tarih Bölümü' forumunda EyLüL tarafından 19 Kasım 2011 tarihinde açılan konu


 1. OSMANLI DAĞILMA DÖNEMİ
  1792 - 1918

  Osmanlı İmparatorluğunun Gerileme dönemindeki iyi niyetli çalışmalar dağılmayı önleyemedi.

  II. MAHMUT

  -Bu dönemin en ünlü padişahı II. Mahmut'tur.
  -II. Mahmut döneminde birçok çağdaş yenilkler yapıldı.
  -Devlet örgütü yeniden düzenlendi.
  -Yeni üniversiteler açıldı.
  -Devlet eliyle bir gazete yayımlandı.
  -İlk nüfus sayımı yapıldı.
  -Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. 1826

  ABDÜLMECİT

  -II. Mahmut'tan sonra başa geçmiştir.
  -1839 - 1861 yılları arasında padişahlık yapmıştır.
  -Toplum ve devlet düzeninde önemli değişiklikleri sağlayan Tanzimat Fermanı gerçekleşti.
  -Tanzimat Fermanı 1839'da ilan edildi.
  -Tanzimat Fermanı'nda;

  1.İmparatorluk içerisinde yaşayan herkesin can, mal ve namusunun korunması,
  2.Mahkemede yargılanmadan kimseye ceza verilmemesi,
  3.Vergilerin vatandaşın gelirine göre alınması,
  4.Müslümanlarla Hırıstiyanların aynı haklara sahip olması gibi, ilkeler yer aldı.

  -Bu fermanla "Tanzimat Dönemi" adıyla bir dönem başladı.
  -Fakat çeşitli nedenlerle bu ferman da aranılan mutluluğu getirmedi.

  ABDÜLAZİZ

  -1861 - 1867 yılları arasında padişahlık yaptı.
  -Ülke ekonomik yönden çok hızlı geriledi.
  -Devlet dış borçlara sarıldı.
  -Fakat durum yine de kurtarılamadı.
  -Yüksek faizle alınan borçlar ödenemeyecek duruma geldi.
  -Bunlara ilaveten Orta Doğu'da ve Balkanlar'da ayaklanmalar oldu.
  -Yunan Devleti kuruldu.
  -M. Ali Paşa Mısır'da ayaklandı.
  -Fransızlar Cezayir'i aldı.
  -Devlet tam bir çaresizlik içine girdi.

  V. MURAT

  -Bu dönem de çeşitli çalkantılarla geçti.

  II. ABDÜLHAMİT

  -Bu dönemde; Mithat Paşa, Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi Meşrutiyetçilerin çalışmaları ile ilk Anayasa hazırlandı. Meşrutiyet kabul edildi (1876).
  -Bir yıl sonra çeşitli siyasal gelişmelerin sonunda padişah meclisi kapattı.
  -Abdülhamit, 1908'de kabul edilen II. Meşrutiyete kadar katı bir mutlakiyetçi düzen uyguladı.
  -Bu dönemde yapılan anlaşmalar sonunda Balkanlarda, Ön Asya'da ve Kuzey Afrika'da büyük toprak kayıpları oldu.
  -1909 yılında Harekat Ordusu İstanbul'a geldi ve Abdülhamit yönetimine son verdi.

  İTTİHAT VE TERAKKİ DÖNEMİ

  -Abdülhamit'ten sonra yönetimi ele alan İttihat ve Terakki ileri gelenleri de başarılı olamadılar.
  -Trablus Savaşı (1911) ve Balkan Savaşı (1912) ile çok önemli kayıplar oldu.
  -1914 yılında I. Dünya Savaşı başladı.
  -İngiltere, Fransa ve Rusya birleştiler.
  -Almanya, Macaristan ve İtalya'da ayrı bir grup kurdular.
  -4 yıl süren bu savaşa zamanla başka devletler de katıldı.
  -Osmanlı Devleti, savaşın ilk yıllarında tarafsız kaldı.
  -Daha sonra devlet yönetimi Almanların kazanacağına inandıkları ve sempati duydukları için, Almanlarla bir dostluk anlaşması yaptılar.
  -Osmanlılara sığınan iki Alman gemisi, Rus limanlarını bombalayınca, Osmanlılar kendilerini savaşın içinde buldular.
  -Osmanlılar birçok cephede savaşa girdiler.
  -Çanakkale Zaferi kazanıldı.
  -Almanların teslim olmasıyla, Osmanlılar'da yenik sayıldılar.
  -1918 yılında koşulları çok çok ağır olan "MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI"nı imzaladılar.

  Böylece 600 yıldan fazla yaşayan koca imparatorluk, tarihe karışmış oldu.