Osmanlı Devletinin Büyümesi

'Tarih Bölümü' forumunda Elfida tarafından 2 Kas 2011 tarihinde açılan konu

 1. Osmanlı devletinin büyümesi hakkında bilgi
  Osmanlı devletinin büyüme nedenleri

  Osmanlı Devleti'nin Büyüme Nedenleri

  İslam dini ve İslam dininin öngördüğü cihat inancı.

  Türkmen desteğinin alınması ve beyliklerle iyi geçinilmesi.

  Anadolu'ya gelen Türkmenlerin fethedilen yerlere yerleştirilmesi yani düzenli iskan politikası

  Balkanlardaki düzensiz siyasi birlik ve Bizans'taki taht kavgaları.

  Yetenekli ve deneyimli yöneticilerin iş başına geçmesi.

  Merkezi otoritenin güçlü olması.

  Fethedilen bölgelerde halka karşı adil davranılması ve dinsel hoşgörünün olması.Osmanlı, devlet olmak için bir çok zorlu yollardan geçmiştir. Ama devlet olma sevdasından vazgeçmemiş ve devlet olmuştur. Devlet olduktan sonra hızlı bir gelişme göstererek Cihan hakimi olmaya çabalamıştır. Her ne kadar Cihan Hakimi olamasalar da onlar gönüllerin hakimi olmuşlardı.Osmanlı Devleti kurulduğu zaman Anadolu büyük bir karışıklık içerisindeydi. Bundan faydalanan Osmanlı ilk başta Müslüman kardeşlerine saldırmamış, Bizans'ı yok etmeye ve Konstantiniye'yi almaya karar vermiştir. Zaten daha sonradan da Osmanlı, Müslüman kardeşlerine saldırma gibi bir duruma düşmemiş onların topraklarını ya parayla ya evlilik yoluyla ya da bir şekilde alma yollarını denemiş ve buna da başarıyla ulaşmıştır. Fetihler cihat ve gaza anlayışı takip edilerek yapmıştır. Zaten Osmanlı'nın bu mübarek ve elleri öpülesi, Peygamber ve Allah aşkıyla yanıp tutuşan padişahlardan ne beklenebilirdi ki.

  Osmanlı Devleti diğer Türk devletlerinden farklı olarak güçlü bir merkezi yönetime sahipti. ''Devlet hanedanın ortak malıdır'' anlayışı Osmanlı'da yoktu. Padişahlık sadece babadan oğla geçiyordu. Her ne kadar bazen taht kavgası olsa da bu taht kavgaları en azından devleti yıkılmaya sürüklememiştir. Osmanlı kurulduğunda Bizans yıkılış sürecine girmiş ve taht kavgaları vardır. Osmanlı bundan yararlanarak tekfurlara kendi çıkarları doğrultusunda yardım etmişlerdir ve de Çimpe Kalesi'ni bu şekilde almışlardır. Daha sonyra zaten Osmanlı Bizans'ı yıkmayı başarmıştır ve de Balkanlara daha kolay ulaşmıştır. Balkanlarda da zaten Yüzyıl savaşları yapılmaktaydı ve de iç karışıklıklar içerisindeydi. Bu Osmanlının daha kolay büyümesine bir etken olmuştur.

  Osmanlı fethettiği yerlerde Tımar ve İskan politikası izlemiş ve böylece fethedilen yerler hem Türkleşmiş, hem de bu yerlerde kalıcı olunmuştur. Buralara Türkmenler yerleştirilmiştir. Böylece Türkmenler ve şehirde oturanlar arasında büyük bir sıkıntı da yaşanmamıştır.

  Osmanlı bu nedenlerle ve Allah'ın izniyle diye kolayca büyümüş ve İslam sancağını asırlarca taşımıştır.