Osmanlı Devletinin 1. Dünya Savaşında savaştığı cepheler hangileridir

'Sorun Cevaplayalım' forumunda EyLüL tarafından 11 Ekim 2012 tarihinde açılan konu


 1. Cevap: Osmanlı Devletinin 1. Dünya Savaşında savaştığı cepheler hangileridir

  Osmanlı devletinin saldırıda olduğu cepheler şöyledir

  Kafkas

  Kanal

  Savunmada olduğu cepheler :

  Çanakkale

  Irak

  Suriye -Filistin

  Hicaz - Yemen

  Müttefiklerine yardım için savaştığı cepheler :

  Romanya

  Makedonya

  Galiçya
    2. Cevap: Osmanlı Devletinin 1. Dünya Savaşında savaştığı cepheler hangileridir

  Osmanlı Devletinin Savaştığı Cepheler

  1-Kafkas Cephesi:

  Nedeni:

  Almanya, Bakü petrollerini ele geçirmek amacıyla Osmanlıları yönlendirmiştir. Enver Paşa ise; Panturanizm düşüncesinin etkisiyle Orta Asyadaki Türkleri Rusya etkisinden kurtarıp Osmanlı Devletinin çatısı altında toplamak istemiştir.

  Ruslar, Erzurum, Muş, Bitlis, Trabzon ve Erzincan illerini ele geçirdiler. Çanakkale savaşlarından sonra bu cephe komutanlığına atanan Mustafa Kemal, Muş ve Bitlisi Ruslardan geri almıştır.

  Not: Birinci Dünya Savaşı sonlarında Çarlık rejiminin yıkılması sonucu Rusya, Osmanlı Devleti ile Brest Litowsk Barışını imzalayarak 1878 Berlin Antlaşmasıyla almış olduğu Kars, Ardahan, Batumu geri vermiştir. Kafkas cephesi savaşları sırasında ele geçirdiği toprakları da geri vermiştir.

  2-Çanakkale Cephesi:

  Nedenleri:

  İtilaf devletleri tarafından;

  ü Sosyal ve ekonomik bunalıma düşen Avrupanın doğusunda Almanlara karşı zor anlar yaşayan Ruslara yardım etmek

  ü İstanbul ve boğazları ele geçirerek Osmanlı Devletini savaş dışı bırakmak

  ü Savaşa henüz girmemiş olan Balkan Devletlerini kendi yanlarında savaşa sokarak, Bulgaristan ve Avusturya-Macaristana karşı yeni bir cephe açmak

  ü Doğu Akdenizdeki egemenliklerini sağlamlaştırmak amaçları doğrultusunda, açılmıştır.

  Sonuçları:

  ü İtilaf Devletlerinin boğazları ve İstanbulu almaları önlenmiştir.

  ü Rusyaya gerekli yardım gönderilememiştir.

  ü Doğu cephesinde Almanyaya üstünlük sağlanamadığı için savaş uzamıştır.

  ü İngiliz ve Fransız gemileri büyük kayıplara uğramıştır.

  ü Yarım milyona yakın insanın ölmesine neden olmuştur.

  ü Mustafa Kemal büyük bir üne kavuşmuş, ulusal mücadelenin önderi olarak kabul edilmesinde önemli bir etken olmuştur.

  Not: İtilaf Devletleri Bulgaristanın savaşa girmesini önlemek için, Makedonyanın bir kısmını Bulgaristana vermek istemişler Yunanistan ile Sırbistan bu duruma razı olmamışlardır.

  Osmanlı Devleti, Bulgaristanın kendi yanlarında savaşa girmesi için İstanbul antlaşmasıyla aldığı Dimetokayı Bulgaristana vermiştir. Böylece İstanbul-Berlin hattı ulaşımı sağlanmıştır.

  3-Kanal Cephesi

  Nedenleri:

  1-Mısırı İngilizlerden geri almak

  2-Süveyş kanalını ele geçirerek

  Bu cephe, Almanyanın planlaması ve desteği ile İngiltereye karşı Osmanlı Devleti tarafından açılmıştır.

  Sonuçları:

  Osmanlı Devleti bu cephede,

  1-Arapların İngilizlerle işbirliği yapması

  2-Almanyanın söz verdiği yardımı göndermemesi

  3-İklim koşullarının elverişsizliği, İngilizlerin sayı-malzeme bakımından üstün olması ve cepheyi iyi savunmaları sonucunda başarısız olmuştur.

  4-Irak Cephesi

  Nedeni;

  İngilterenin, Türk kuvvetlerinin İrana ve Hindistana girmesini önlemek, kuzeye çıkıp karayolu ile Ruslarla birleşme amacını gerçekleştirmek istemesi.

  Sonucu:

  İngilizler, Güney Iraka ve Adene asker çıkardılar. Kütül-Amarede Türk kuvvetleri tarafından esir edildiler. Bu başarı uzun sürmedi. Basraya yeniden kuvvet çıkaran İngilizler, Bağdata kadar ilerlediler.

  5-Suriye-Filistin Cephesi

  Nedeni:

  İngilizler, Süveyş ve Irak cephelerinde yenilerek, Suriyeye geri çekilen Osmanlı Ordularını tamamen bu bölgeden çıkarmak, Arapları kışkırtarak onların çoğunlukta oldukları bölgeleri nüfuzları altına almak için saldırıya geçtiler.

  Sonucu:

  Mustafa Kemal komutasındaki Osmanlı Ordusu (7.Ordu) büyük başarılar elde etti. Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanması ve Mustafa Kemalin İstanbula geri çağrılması sonucunda İngilizler Suriyeyi ele geçirmişlerdir.

  6-Diğer Cepheler

  Osmanlı Devleti müttefiklerine yardım amacıyla Makedonya ve Galiçya cephelerine de asker göndermiştir. Ancak bu cephelerde de yenilgiler alınmış ve başarı sağlanamamıştır.