Osmanlı Devletinde Tımar Sistemi Hakkında Bilgi

'Tarih Bölümü' forumunda HazaN tarafından 24 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. Osmanlı Devletinde Tımar Sistemi Hakkında Bilgi
  Tımar Sistemi Nedir - Tımar Sistemi - Tımar Sistemi Konu Anlatım - Osmanlıda Tımar Sistemi  Osmanlı Devleti’nde taşra yönetimi tımar ve iltizam sistemi üzerine kurulmuştur

  Tımar Sistemi IMurat döneminde,
  İltizam Sistemi Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren uygulanmıştır
  Tımar sistemi ile devlet bazı memurlarına ve askerlerine maaş vermez bunun yerine bazı toprakların gelirlerini hizmetlerine karşılık olarak bu görevlilere verirdi

  Tımar Sistemi, askeri bir sistem olmasının yanı sıra aynı zamanda idari bir sistemdirBu sistemde köylüler devlete vermeleri gereken vergiyi tımar sahibine verirlerdiTımar sahipleri de bu vergilerle arazinin vergi gelirine göre belirli sayıda atlı asker(cebelü) yetiştirirlerdi

  Dirlik sisteminde toprağın;
  1-Mülkiyeti DEVLETE,
  2-Vergisi DİRLİK SAHİBİNE,
  3-Kullanım hakkı KÖYLÜYE aittir Bu topraklar devredilip, satılamazlardı
  Dirlik sistemine göre devlete ait olan topraklar vergi gelirlerine göre 3’e ayrılırdı:
  -Has -Zeâmet -Tımar

  Has Topraklar:

  Yıllık geliri 100000 akçeden fazla olan topraklardır
  Bu arazilerin gelirleri vezir-i azam, beylerbeyi veya sancakbeyleri gibi üst düzey devlet görevlilerine maaş karşılığı olarak verilirdiBu arazilerin gelirlerinin bir kısmı ile cebelü askeri yetiştirilirdi(Her 5000 akçe için 1 asker)

  Zeâmet Toprakları:

  Yıllık geliri 20000 ile 100000 akçe arasında değişen arazilerdirBu topraklar, taşra yönetiminde görev alan üst düzey yöneticilerin maaşlarına karşılık olarak verilirdiZeâmet sahipleri 20000 akçeyi kendilerine ayırırlar,geriye kalan her 3000 akçe için 1 atlı asker(cebelü) yetiştirlerdi

  Tımar Toprakları:

  Yıllık geliri 20000 akçeye kadar olan arazilerdir

  Tımar sahibi arazilerden elde edilen gelirin 3000 akçesini kendine ayırır,geri kalan her 3000 için 1 atlı asker(cebelü) yetiştirirdi

  Ancak,tımar sahipleri sorumluluklarını yerine getirdikleri sürece ömür boyu bu arazileri kullanma hakkına sahiptirlerÖlümlerinden sonra ise aynı koşulları devam ettirmeleri şartı ile tımarlar çocuklarına geçebilirdiTımar sahipleri aynı zamanda bulundukları yerlerin de yöneticileriydi

  Yetiştirdikleri Cebelû askerleri ile aynı zamanda bulundukları taşrada güvenliği de sağlarlardı

  Savaş zamanı gelince, tımarlı sipahi emrinde ki askerlerle birlikte bağlı olduğu sancakbeyinin emrine girerek cepheye katılırlardı Taşrada topraklarda üretimin devam etmesini ve sürekli olmasını sağlarlardı

  Tımarlı Sipahi,
  -Köylü toprağı sebebsiz yere terk ederse,
  -Sebepsiz yere 3 yıl üst üste ekmezse,
  -Sebepsiz yere vergisini vermezse toprağı geri alabilirdi

  Tımarlı Sipahinin Köylüye Karşı Görevleri:
  1)-Köylünün güvenliğini sağlamak,
  2)-Köylünün tohum,gübre vb ihtiyaçlarını temin etmek,
  3)-Köylünün vergisini en kolay şekilde ödemesini sağlamak

  Tımar Sisteminin Yararları:
  1-Taşrada güvenlik sağlanmıştır
  2-Vergi toplanması kolaylaşmış ve vergilerin yerinde kullanılması sağlanmıştır
  3-Hazineden para çıkmadan devlet,her zaman savaşa hazır asker yetiştirmiştir
  4-Tarımsal üretimin sürekliliği sağlanmıştır