Osmanlı Devleti'nde ilk bütçe ne zaman hazırlanmıştır?

'Tarih Bölümü' forumunda MeriH tarafından 8 Aralık 2010 tarihinde açılan konu


  1. Osmanlı Devleti'nde ilk bütçe hangi dönemde hazırlanmıştır?

    Osmanlı Devleti'nde ilk bütçe, Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından hazırlanmıştır

    Osmanlı Devleti'nde gelir ve giderleri gösteren ilk kayıtlar, 16. yüzyıldan itibaren tutulmaya başlanmıştır. 16. yüzyıl sonlarına kadar, genellikle gelirler, giderlere göre fazlaydı. 17. yüzyılın başlarından itibaren savaşlar, bürokratik harcamaların artması ve askerî alanda yapılan ıslahatlar nedeniyle bütçe açık vermeye başlamış ve bundan sonra bütçe açıkları kapatılamamıştır.


    Osmanlılarda gerçek anlamda ilk bütçe, Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından hazırlanmıştır. 1651 yılında sadrazam olan Tarhuncu Ahmet Paşa, gereksiz harcamaları kısarak bütçe açıklarını kapatmaya çalışmıştır.

    Türkiye'de "bütçe" kelimesi, ilk defa Tanzimat'tan sonra kullanılmaya başlanmıştır. Bütçe kelimesi, 1876 yılından itibaren "Muvâzene Defteri" ve "Muvâzene-i Umûmiye" kelimeleri ile dilimizde yer almıştır.