osmanlı devleti ve coğrafi konumu nedir?

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Aderito tarafından 5 Aralık 2012 tarihinde açılan konu


  1. osmanlı devleti ve coğrafi konumu nedir?

    OSMANLI DEVLETİNİN COĞRAFİK KONUMU

    Coğrafi,ekonomi,siyasi,kültürel vb. unsurların bir ülkenin dış politikasına etkisini inceleyen bilim dalıdır.Günümüzde olduğu gibi geçmişte de Anadolu,dünya güç dengelerini etkileyecek sürekli çıkar çatışmalarının odak noktasını oluşturmuştur.Çünkü Anadolu,Avrupa-Asya-Afrika kıtalarını kontrol altında tutabilecek önemli bir noktada bulunmaktadır.Türkiye dünya üzerindeki konumu dolayısıyla Avrupa,Asya ve Afrika kıtalarının düğüm noktası olarak nitelendirilen Akdeniz ve Ortadoğunun Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ekseni üzerinde bir köprü özelliğine sahiptir.Türkiye konumu nedeniyle farklı özelliklere sahip Avrupa,Asya ve Afrika ülkelerinin fiziki,sosyo ve ekonomik mihverleri üzerinde çakışmakta,başka bir ifade ile mihverler Türkiyeden geçmektedir.Ayrıca Türkiyenin tüm kara,deniz ve hava sahası;Avrupa ve Asyadan;Ortadoğu,Basra Körfezi ve Afrikaya stratejik düzeyde kuvvet intikali için lüzumludur. Tüm bu özellikleri Ona dünya güç merkezleri için mutlak kontrol edilmesi ve elde bulundurulması gerekli bir hedef olma niteliği kazandırmaktadır.Ayrıca bu bölgenin boğazlara sahip olması dolayısıyla Doğu Akdeniz ve Basra Körfezine hükmetmede büyük bir avantaja sahip olması imkanını yaratmaktadır ki bu da bu topraklarda kurulu olan devletin stratejik önemini artırmaktadır.Günümüzde Türkiyenin geçmişte de Osmanlı Devletinin jeopolitik,jeostratejik değeri onun hassas coğrafi konumundan kaynaklanmaktadır.Günümüzde Türkiyenin jeopolitik ve jeostratejik değeri artarak devam etmektedir.Yeni dünya düzenini oluşturmaya çalışan büyük güçlerin Balkanlar,Kafkaslar,Ortadoğu ve Orta Asyada söz sahibi olabilmek için Türkiyeye büyük önem vermeleri bunun göstergesidir.
       2. çook teşeküür