Osmanlı Devleti İlkleri

'Tarih Bölümü' forumunda Merve tarafından 26 Ara 2011 tarihinde açılan konu

 1. Osmanlı Devleti İlkleri
  Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi İlkleri


  Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi İlkleri

  1. Osmanlı Devletinde divan örgütü ilk defa Orhan Bey zamanında kurulmuştur
  2. İlk düzenli ordu teşkilatı Orhan Bey zamanında kurulmuştur (yaya-müsellem)
  3. Osmanlı Devletinde ilk vezir Orhan Bey zamanında tayin edilmiştir (Alaaddin Paşa)
  4. Osmanlı Devleti ile Balkan milletleri arasında yapılan ilk haçlı savaşı Sırpsındığı Savaşıdır (1364)
  5. Balkanların kapısını Türklere açan savaş Sırpsındığı Savaşıdır (1364)
  6. Osmanlı Devleti topu ilk defa I.Kosova savaşında kullanmıştır (1389)
  7. Yeniçeri ocağının temelini atan Sultan I. Murattır
  8. Tımar sistemini ilk defa uygulayan Sultan I. Murattır
  9. Osmanlı padişahları arasında “Sultan unvanını ilk kullanan I. Murattır
  10. Balkan milletleriyle yapılan ilk resmi antlaşma Edirne-Segedindir (1444)
  11. Kardeşini öldürerek tahta çıkan ilk padişah I. Murattır
  12. Osmanlı Devletinde kurulan ilk eyalet Rumeli Eyaletidir (I. Murat)
  13. Osmanlı Devletinde ilk tersane Geliboluda açılmıştır (I. Bayezıd)
  14. İstanbulu ilk kuşatan Osmanlı padişahı I. Bayezıddır
  15. Osmanlı Devletinde ilk deniz savaşı Çelebi Mehmet döneminde Venediklerle yapılmıştır (1416)
  16. Osmanlı Devletinde ilk hazine ve mali teşkilat I. Murat zamanında oluşturulmuştur
  17. Osmanlı Devletinin Rumelide ele geçirdiği ilk toprak parçası Çimpe Kalesidir (1353)
  18. Osmanlı topraklarına katılan ilk beylik Karesioğulları Beyliğidir (1345)
  19. Anadolu Türk siyasi birliğini ilk sağlayan padişah I. Bayezıddır (Yıldırım)
  20. Osmanlı Devletinin Bizans tekfurlarıyla yaptığı ilk savaş Koyunhisar Savaşıdır (1302)
  21. Bizansın alınması için Anadolu Hisarını yaptıran I. Bayezıddır (Yıldırım)
  22. Bizansın fethi için Rumeli Hisarını yaptıran I. Mehmettir (Fatih)
  23. Osmanlı Devletinin ilk başkenti Söğüttür (1299)
  24. Osmanlı Devletinde ilk Kaptan-ı Derya Baltaoğlu Süleyman Beydir
  25. Karamanoğulları Beyliği ile ilk savaş I. Murat zamanında yapılmıştır
  26. Yeniçeri Ocağı, ilk defa I. Murat zamanında kurulmuştur
  27. Osmanlı Devletinin oluşturmaya çalıştığı Anadolu Türk birliği ilk defa Ankara savaşından sonra bozulmuştur
  28. Osmanlı Devletinde taht kavgaları ilk defa Fetret devrinde yaşanmaya başlamıştır
  29. Kendi isteğiyle tahttan inen ilk padişah Sultan II. Murattır
  30. Osmanlı Devletinin kurucusu ve ilk Osmanlı padişahı OSMAN Beydir
  31. Osmanlılarda beylikten devlete geçiş ilk defa Orhan Bey zamanında başlamıştır
  32. Osmanlılarda Rumeliye ilk geçiş Orhan Beyin kardeşi Süleyman Paşa ile gerçekleşmiştir (1353)
  33. Topçu birliği ilk defa I.Murat zamanında kurulmuştur
  34. Savaş alanında şehit düşen ilk Osmanlı padişahı I.Murattır ( 1389)
  35. Orta Avrupanın kapıları Osmanlılara ilk defa Niğbolu zaferi ile açılmıştır (1396)
  36. Avrupalılar II.Kosova savaşından sonra ilk defa Türklerin balkanlardan atılamayacağını anlamışladır (1448)
  37. Tarihte en uzun süre varlık gösteren Türk Devleti Osmanlı Devletidir
  38. Tarihte siyasi varlık gösteren Türk devletleri içerisinde merkeziyetçiliğin en güçlü olduğu devlet Osmanlı Devletidir
  39. Osmanlılar, Maltepe (Pelekanon) savaşından sonra Bizansın Anadoludaki topraklarını ele geçirmiştir
  40. Konar göçmen Türkmenlerin Rumelide fethedilen yerlere yerleştirilmesi ilk defa İskan siyasetiyle başlamıştır
  41. Osmanlı Devletinde beylikten devlete geçiş ilk defa Bursanın fethiyle başlamıştır
  42. Osmanlı Devleti donanmaya sahip olması ilk defa Karesioğullarının hakimiyet altına alınmasıyla başlamıştır
  43. Osmanlı Devletinin Karamanoğulları ile siyasi mücadelesi ilk defa I.Murat döneminde başlamıştır
  44. Bulgaristanın tamamen hakimiyet altına alınması ilk defa I. Bayezıd döneminde gerçekleşmiştir (Yıldırım)
  45. Osmanlı Devletinde başkentin Rumeliye aktarılması ilk defa Sırpsındığı savaşından sonra gerçekleşmiştir(Edirne)
  46. Osmanlı Devletinde ilk beylerbeyliği Rumeli Beylerbeyliğidir. İlk beylerbeyi Lala Şahin Paşadır
  47. Kuruluş döneminde ortaya çıkan ilk toplumsal ve dini içerikli halk ayaklanması Şeyh Bedrettin isyanıdır
  48. Osmanlı Devletinde Türkmenler ile devşirmeler arasında ilk mücadele II. Murat döneminde başlamıştır
  49. Osmanlı ordularının Balkanlarda yaptığı savaşlarda aldığı ilk yenilgi Ploşnik Savaşıdır (1388)
  50. İlk Kırkpınar yağlı güreş yarışmaları 1361de Edirnede başlamıştır


  ALINTI