Osman Gazi Dönemindeki Savaşlar

'Tarih Bölümü' forumunda Ezlem tarafından 20 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


  1. Osman Bey'in Savaşları,Osman Gazi zamanındaki Savaşlar,Osman Gazi Dönemindeki Savaşlar,Osman Gazi nin savaşları

    Osman Bey'in Savaşları

    Osman Gazi Dönemindeki Savaşlar Gazi Osman Bey, H. 689 (M 1299) ve 699 (M. 1300) senelerinde Köprühisari, Yurthisarı ve İnönü Kalelerini zaptet-tiklen sonra İznik şehrini muhasara etti. İznik şehrinin hıristi-yanlar için önemli bir yeri vardı. Şöyle ki: 400 çeşit İncil'in uzun müzakerelerden sonra 4'e indirilmesine karar verilen toplantının yapıldığı belde olmasından dolayı... İznik ahalisi Bizans'tan yarım istedi. Kayser derhal bir ordu hazırlayıp gönderdi. Bizans'ın İznik'e bir ordu gönderdiğini haber alan Gazi Osman Bey, durumu Sultan Alâaddin'e bildirdi. Sultan Alâaddin de, Afyonkarahisar Sancak Bey'ini, Osman Bey'e yardıma memur etti. Ne varki bu haberleşmeler yapılana ka*dar, Kayser ordusu İzmit Körfezine gelip kaleye girmiş ve İznik'in yardımına yetişmişti. Osman Gazi, derhal muhasarayı kaldırıp, bütün kuvvetiyle Bizans ordusuna saldırmış, birçok askerini öldürerek bozguna uğratmıştı. Kayser'in ordusu, o zaman için dünyanın en kuvetii ordularından sayılıyordu. Bu muvaffakiyet, Gazi Osman Bey'e daha bir alaka ve saygı du*yulmasını temin etti.Osman Gazi Dönemindeki Savaşlar
    Kendi kuvvetiyle yaptığı bu savaştaki muvaffakiyet, İznik ile Bursa arasındaki Yenişehir kalesinin alınmasıyla taçlanmıştı... Bu savaştan elde ediien ganimetlerin Sultan Alâad-din'e zafer müjdesiyie göndermek üzereyken, Sultan Alâaddin'in, Gazan Han tarafından tutularak hapsedildiği haberini almış ve hayretler içinde kalmıştı.