Orta Asya Uygarlığını Oluşturan Kültürler Hangileridir?

'Eğitim Merkezi' forumunda Burcu tarafından 14 Kasım 2014 tarihinde açılan konu


 1. Anav Kültürü (MÖ 4500-MÖ 1000)
  • Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat yakınlarındaki Anav bölgesinde yapılan kazılarda ortaya çıkmıştır.
  • Orta Asya'nın en eski kültürüdür.
  • Yerleşik hayata geçmiş, tuğladan yapılma evlerde oturmuşlardır
  • koyun, keçi, sığır ve deve yetiştirmişlerdir
  • Tarımla uğraşmışlardır.
  Afanasyevo Kültürü ( MÖ 3000 - MÖ 1700)
  • Altay ve Sayan Dağları'nın batısındaki bozkırlarda gelişen bir kültürdür
  • Türklerin en eski kültürüdür
  • Koyun ve at beslemişler ve avcılıkla uğraşmışlardır
  Andronova Kültürü (MÖ 1700 - MÖ 1200)
  • Altay-Tanrı Dağları, Güney Sibirya ve Hazar Denizi'nin doğusuna kadar olan bölgede oluşmuştur.
  • Orta Asya'da en geniş kültürdür
  • Tunç ve altından yapılmış eşyalar, hayvan figürleri yapmışlardır
  • Atı binek ve yük hayvanı olarak kullanmışlardır
  Karasuk Kültürü (MÖ 1200-MÖ 700)
  • Karasuk nehri çevresinde oluşmuştur
  • Demiri işlemişlerdir. Yünlü dokuma ve keçeden çadır yapmışlardır
  Tugar Kültürü ( MÖ 700-MÖ100)
  • abakan bölgesinde görülmüştür
  • En genç ve gelişmiş kültürdür
  • Bu kültüre ait, iki yüzü keskin hançerler, okuçları, iğne, bilezik bulunmuştur
  İskitler
  • MÖ 7. ve 2. yüzyıllar arasında Karadeniz'in kuzeyinde kurulan bir uygarlıktır.
  • Yapılan kazılar sonucunda ele geçen buluntulara bakarak, İskitlerin Türk kökenli oldukları düşünülmektedir.
  • Savaşçı bir topluluk olan ve Kafkaslar üzerinden Anadolu'ya seferler yapan İskitler, Medlerle birlikte Urartuları yıkmışlardır.
  • Mısır'a kadar ilerleyen İskitler, Perslerle savaşmışlardır
  • Bu savaşlar: İskitlerin Alper Tunga, İranlıların Şehname destanlarında anlatılmaktadır.
  • Konargöçer olarak yaşayan İskitler, hayvancılıkla uğraşmışlar, çadır şeklindeki arabalarda yaşamışlardır.
  • İskitler, altın ve gümüş işlemeciliğinde iyiydiler. Bu sebeple onlara bozkırların kuyumcuları denmiştir.
  • Yaptıkları figürlerde, hayvan üslubunu kullanmışlardır. Kuş, at, geyik motifleri ön plandadır,
  • iskitler, Gök Tanrı dinine inanıyorlardı.