Orman Ve Su İşleri Bakanlığının Görevleri

'Sosyal Konular' forumunda EyLüL tarafından 15 Haziran 2012 tarihinde açılan konu


 1. Orman Ve Su İşleri Bakanlığının Görevi Nedir  Orman Ve Su İşleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir

  Orman ve Su İşleri Bakanlığı Görevleri şöyle sıralanıyor


  a) Ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi, ıslahı ve bakımı, çölleşme ve erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve ormanla ilgili mera ıslahı konularında politikalar oluşturmak.

  b) Tabiatın korunmasına yönelik politikalar geliştirmek, korunan alanların tespiti, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve biyolojik çeşitlilik ile av ve yaban hayatının korunması, yönetimi, geliştirilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesini sağlamak.

  c) Su kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına dair politikalar oluşturmak, ulusal su yönetimini koordine etmek.

  ç) Meteorolojik olayların izlenmesi ve bunlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik politika ve stratejiler belirlemek.

  d) Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda uluslararası çalışmaların izlenmesi ve bunlara katkıda bulunulması amacıyla ulusal düzeyde yapılan hazırlıkları ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde yürütmek.

  e) Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.

  Alıntı