Orhan Bey'in Tahta Çıkışı

'Biyografi' forumunda Belinay tarafından 20 Mart 2012 tarihinde açılan konu

  1. Orhan Bey'in Tahta Çıkış Tarihi


    Orhan Bey 1326 Yılında Tahta Çıkmıştır

    Orhan Bey, 1281 de Söğütte dünyaya geldi. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, annesi Mal Hâtun Osman Beyin ilk hanımı ve Selçuklu Vezirlerinden Ömer Abdülaziz Beyin kızıdır. Osmanlı padişahlarından Sultân, Han, Seyfüddin ve Şücauddin gibi ünvanları ilk olarak hakkıyla elde eden ve kullanan zattır.

    1324 yılında 36 veya 43 yaşında babasının yerine Osmanlı Beyliğinin uc beyi oldu. Askeri bir deha olan Orhan Bey, kısa zamanda şöhretini dünyaya duyurmasını, ilmiyeden gelen vezir Hacı Kemalüddin oğlu Alaaddin Paşa, kardeşi ve veziri Alaaddin Paşa, yine ilmiyeden gelen Molla Taceddin Kürdî ve Vezir Hayreddin Paşa, vezir Lala Şahin Paşa ve de önce Bilecik sonra da Bursa Kadılığına getirilen Çandarlı Kara Halil gibi devlet adamları ile meşveret etmesine ve onların tecrübelerinden yararlanmasına borçludur. Osmanlı Devleti, Orhan Bey zamanında kurulmuştur.

    [​IMG]