örfi idare nedir

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Nalan tarafından 19 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


 1. örfi idare nedir
  Sıkıyönetim, savaş, savaşı gerektirecek durum, ayaklanma, vatanın ve milletin bölünmezliğini tehlikeye düşüren hareketlerin yaygınlaşması gibi anayasada belirtilen, Bakanlar Kurulunun yurdun bir veya birkaç yerinde uygulamaya karar verdiği, temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasını geçici bir süre için sınırlayan veya tehir eden ve mülki idare ve zabıtanın yerine askeri bir idare ve zabıtayı getiren idare şekli; örfi idare .

  Sıkıyönetim, tabii afet, salgın hastalık, ağır ekonomik bunalımlar ve sıkıyönetimi gerektiren hallerin daha hafifinin meydana gelmesi durumlarında ilan edilen olağanüstü halden farklıdır. Sıkıyönetimde yetki askeri makamlarda, olağanüstü halde ise mülki makamlardadır. Olağanüstü halde sıkıyönetim mahkemeleri yoktur.
    2. örfi idare sıkıyönetim.
    3. Askerî kuvvete ihtiyacı gerektiren ve cemiyet hayatında zuhur eden müşkil hallerde vaktin icablarına göre ve vaziyet düzelinceye kadar sivil idare yerine askeri idare konması. Sıkı yönetim
   


Similar Threads: örfi idare
Forum Başlık Tarih
Sorun Cevaplayalım İdare mahkemesi kararına itiraz dilekçesi örneği 27 Ocak 2012
Sorun Cevaplayalım Yerel yönetimler il özel idaresi staj örneği 1 Kasım 2012
Sorun Cevaplayalım En kudretli insan, kendini idare edebilen insandır sözü kimindir 4 Aralık 2012
Sorun Cevaplayalım gelir idaresi başkanlığı adresi iletişim 4 Aralık 2012
Sorun Cevaplayalım gelir idaresi başkanlığı gelir uzmanlığı yönetmeliği 4 Aralık 2012