örf ve adetlerin millet hayatındaki yeri nedir

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Sitem tarafından 22 Ağustos 2011 tarihinde açılan konu


  1. Örf ve adetler, bir toplumun kaynaşıp bütünleşmesinde önemli rol oynayan, toplumda ferileri birleştirerek bir amaca yönelten ve karşılıklı İlişkileri düzene koyan unsurlardandır.


    Örf ve adetler, millet olarak geçmişimizle geleceğimiz arasında bir bağ oluşturur. Milli kimliğimiz ve kültürümüz, gelecek kuşaklara örf ve adetlerle ulaştırılır.


    Onun için örflere ve iyi olan adetlere bağlı kalınıp onların yaşatılması ve korunması, hem milli birlik ve bütünlüğümüzün devamlılığı hem de kültürümüzün zenginleşmesi yönünden önemlidir. Örf ve adetler, aynı zamanda milli kültürün birer unsuru olduğundan, onlara bağlılık, kültürel kimlimin korunmasında da etkili olur.