Onuncu Yıl Marşı

'Tarih Bölümü' forumunda Wish tarafından 17 Mart 2011 tarihinde açılan konu


 1. Onuncu yıl marşı sözleri,10.yıl marşı,onuncu yıl marşını kim yazmıştır,onuncu yıl marşı niçin yazılmıştır

  Türkiye’de Cumhuriyet’in ilanından itibaren geçen on yıl Cumhuriyet tarihimizin en önemli ve kritik dönemi idi. Bu dönem, Türkiye’de, Atatürk önderliğinde bir yenileşme ve Türk ulusuna yeni bir kimlik kazandırmak çabasının yoğunlaştığı bir süreç olmuştur.

  Cumhuriyet’in ilk on yılı, yeni rejimin devam edip etmeyeceği sorusunun gündemde olduğu bir dönemdi. Türkiye’de Cumhuriyet’in sürekli olmayacağı kuşkusu bazı yabancı devlet adamlarının düşüncelerinde canlılığını korumakta idi.

  Buna rağmen Atatürk’e göre bu yapılanlar asla yeterli değildi. Onuncu Yıl Nutku’nda “Yurdumuzu dünyanın en mamur ve medeni milletler seviyesine çıkaracağı” sözleriyle Türk inkılabının çağdaşlaşmaya yönelik hedefini gösteriyordu. Onuncu Yıl Marşı’nda da nüfusun On yılda on beş milyona varması ve ülkenin dört bir yanının demir ağlarla örülmesi övünerek anlatılır.

  Onuncu Yıl Marşı Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamaları için 1933'de düzenlenen marş yarışmasının galibi Behçet Kemal Çağlar ve Faruk Nafiz Çamlıbel'e aittir.Marşın bestesini Cemal Reşit Rey yapmıştır.

  Onuncu Yıl Marşı'nın Sözleri


  Çıktık açık alınla on yılda her savaştan;
  On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan.
  Başta bütün dünyanın saydığı Başkumandan;
  Demir ağlarla ördük Anayurdu dört baştan.

  Türk'üz Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi
  Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri.

  Bir hızla kötülüğü geriliği boğarız,
  Karanlığın üstüne güneş gibi doğarız
  Türk'üz bütün başlardan üstün olan başlarız;
  Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız.

  Türk'üz Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi,
  Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri.

  Çizerek kanımızla öz yurdun haritasını,
  Dindirdik memleketin yıllar süren yasını.
  Bütünledik her yönden İstiklâl kavgasını,
  Bütün dünya öğrendi Türklüğü saymasını.

  Türk'üz Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi,
  Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri.

  Örnektir milletlere açtığımız yeni iz,
  İmtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış kitleyiz.
  Uyduk görüşte bilgiye, gidişte ülküye, biz;
  Tersine dönse dünya yolumuzdan dönmeyiz.

  Türk'üz Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi,
  Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri.