Önemli Savaş Tarihleri

'Tarih Bölümü' forumunda EyLüL tarafından 18 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu


 1. Önemli Savaşların Tarihleri  Tarihteki Önemli Savaş Tarihleri

  Miryakefelon savaşı 1176: Anadolu'nun Türk hakimiyeti altında kalmasını kesinleştiren savaştır.

  Yassıçemen Savaşı 1230: Anadolu Selçuklu hükümdarı I. Aladdin Keykubat Harzemşahları yenmiştir. Bundan sonra Moğollar harzemşahlerı tarihten silmiştir.

  Kösedağ savaşı 1243: İlhanlı Devleti Anadolu Selçuklu yıkılış sürecine soktu.

  Koyunhisar (bafeon) savaşı 1302: Osmanlının Bizansa karşı ilk savaşı ve zaferi.

  Sırsındığı Savaşı 1364: Edirnenin alınmasına tepki olarak gelen Haçlı ordusu yenildi.

  Pasinler savaşı 1048: İlk Bizans- Selçuklu savaşı ve Bizansa karşı ilk zafer.

  Malazgirt Savaşı1071: Anadolunun kapıları Türklere açıldı.

  Katvan Savaşı 1141: Büyük Selçuklu yıkılış sürecine girdi.

  Çirmen Savaşı 1371: Sırpların kurduğu Haçlı ordusu yenilgiye uğratıldı.

  I. Kosova Savaşı: Sırpların Osmanlıyı Balkanlardan atmaya çalışan Haçlı ordusu yenildiç

  Niğbolu savaşı 1396: Bu zaferden sonra Bulgaristan tamamen Türk topraklarına katıldı. Bu zafer Anadolu Türk Birliğinin sağlanmasında da etkili oldu.

  Ankara savaşı 1402: Osmanlının siyasi birliği bozuldu ve devlet tekrar beyliklere ayrıldı. Fetret devrine girildi. !413te Çelebi Mehmet siyasi birliği tekrar sağladı (2. kurucu denir).

  Varna savaşı 1444: Osmanlıyı Avrupadan atma ümitleri sona ermiştir.

  II. Kosova Savaşı 1448: Osmanlının Balkanlardaki hakimiyeti kabul edildi.

  Otlukbeli savaşı 1473: Osmanlılar Akkoyunlu devletini yıktılar.

  Çaldıran savaşı 1514: Doğu Anadoludaki Şiilik tehlikesi ortadan kalktı. İpek yolu Osmanlılara geçti.

  Turnadağ Savaşı 1515: Yavuz Sultan Selim Anadolu Türk birliğini kesin olarak sağladı

  Mercıdabık savaşı 1516: Suriye Filistin alındı

  Ridaniye savaşı 1517: Memlük devleti komple Osmanlıların oldu.

  Mohaç savaşı 1526: Macaristan Osmanlıya bağlandı ve Fransa kralı esaretten kurtarıldı.

  Meşele Savaşı ve Ferhat paşa antlaşması 1590: Doğuda en geniş sınırlara ulaştı.