Omurgalılarda Merkezi Sinir Sistemi Hakkında Bilgi

'Ders notları' forumunda Violet tarafından 20 Şub 2011 tarihinde açılan konu

 1. Omurgalılarda Merkezi Sinir Sistemi Hakkında Bilgi
  insanlarda merkezi sinir sistemi - beyin ve görevleri - beynin yapısı - beyincik - omurilik


  [​IMG]


  Koklama lobu memelilere doğru beyindeki oranı küçülür
  * Orta beyin memelilere doğru beyimdeki oranı küçülür
  * Ön beyin memelilere doğru büyür
  * Arka beyin memelilere doğru büyür
  * Beyinin vücuda oranı memelilere doğru büyür
  * Ön beyin balıklarda tek diğer omurgalılarda iki parçadır
  * Ön beyin girintileri memelilerde görülür
  * Nasırlı cisim memelilerde görülür
  * Beyincik En gelişkin şeklini memelilerde almıştır
  * Beyin üçgeni sürüngen , kuş ve memelilerde görülür
  * Beyinciğin beyne oranı en fazla kuşlarda görülür
  * En fazla beyin kıvrımı insandadır
  * Beyinin; omuriliğe ve vücuda oranı en fazla insandadır
  * Memelilerde gelişkin ve kıvrımlı korteks görülür

  A)Ön beyin :
  I-Uç beyin

  * Koklama lobu ve beyin yarım kürelerinden oluşur
  * Beyin yarım küreleri Rolando yarığı ile önden arkaya doğru ayrılmıştır
  * Rolando yarığının önünde duyu arkasında ise motor merkezleri bulunur
  * Merkezlerin kapladığı alan kas faaliyeti ve duyusal yoğunlukla ilgilidir

  Örn:El, dudak, yüz ile ilgili alanlar fazla, sırt, bel, kol ile ilgili alanlar azdır

  * Dış yüzeyine korteks denir ve (memelilerde görülür) Nöron övdelerinden oluşur
  * İç kısmı aksonlardan meydana gelir ve medulla adı verilir
  * Yarım kürelerin içinde 1 ve 2 karıncıklar bulunur
  * Yarım küreler beyin üçgeni ve nasırlı cisimle birbirine bağlantılıdır
  * Yarım küreler vücudu çapraz kontrol ederler
  * Bu bölgede görme, işitme, koklama, tadma, istemli hareketler,konuşma, yazma, anlama, zeka,hafıza gibi mental yetenekler bulunur
  * Beyin yarım küreleri çıkarılan canlı yaşar ancak;dış uyarılara tepkisiz,hafızasız ve iradesizdir
  * Düşünerek ve isteyerek yaptığımız her davranışın merkezi buradadır
  * Uyku halinde işlevsizdir

  Not: Beyin yarım küresi çıkarılmış kuşlarda görülen sonuç:

  * İtilirse yürür
  * Ağzına yiyecek konursa yer
  * Havaya atılırsa uçar
  * Önüne yiyecek konursa aç olsada yemez

  II-Ara beyin

  * Beyin yarım küreleri arasında yer alır
  * 3 karıncığın duvarlarından meydana gelir
  * Karıncığın yan duvarları thalamus, tabanı hipothalamus, tavanı ise epithalamus tur

  a-Epithalamus:

  * Bazı sürüngenlerde üçüncü gözü oluşturur
  * Kuş ve memelilerde salgı bezi olarak gelişir

  b-Hipothalamus:

  * Otomatlaşmış işlevleri yönetir
  * Evrimsel süreçte fazla değişmemiştir
  * Denetlemeyi sinirsel veya humoral gerçekleştirir

  Denetlediği önemli işlevler:
  -Vücud ısısı-Su dengesi -İştah- Karbonhidrat metabolizması - yağ metabolizması -Uyku ve uyanıklık-Heyecan -Kızgınlık -Korku-Seksüel istek -İç salgı isteminin denetlenmesi

  * Otonom sistemin denetlenmesinde rol oynar

  c-Thalamus:

  * Koklama hariç bütün duyuların toplandığı yerdir
  * Dokunma ,ısı ve acı ile ilgili duyular thalamus ta değerlendirilir
  * Gelen duyular iyi, kötü, hoş, güzel gibi özelliklerle değerlendirdikten sonra korteksteki ilgili merkeze iletilir
  * Korku, sevinç, tasa, üzüntü, ceza gibi hissi duyguları etkiler
  * Görsel yataklar olarakta adlandırılır

  B) Orta beyin

  * Ön ve arka beyin arsında pons un önünde bulunur
  * Görme ile ilgili refleks merkezlerini taşır(Işık karşısında göz bebeklerinin hareketi)
  * İşitme ile ilgili refleks merkezlerini taşır(Kulakların sesin geldiği yöne dönmesi)

  C)Arka beyin
  a-Beyincik:

  * İki yarı küreden oluşur
  * Yarı küreler pons la birbirine bağlıdır
  * Dışta boz madde içte ise ak madde vardır
  * Kuş ve memelilerde çok gelişmiştir
  * Vücudun dengesinin korunması ve kas tonusunun sağlanmasında rol oynar
  * Beyine gelen denge, işitme ve görme sinirleri beyincikle ilişkilidir
  * Beyinden çıkan hareket nöronları beyincikle ilişkilidir
  * Beyinciği çıkarılan canlılarda kas hareketleri olur ancak dengesizdir

  b-Pons:

  * Beyincik yarı kürelerinin bağlantısını sağlar
  * Beyinciği beynin diğer kısımları arasında bağlantısını sağlar
  * Kas tonusunun korunmasında rol oynar

  c-Omurilik soğanı:

  * Dışta ak içte boz madde bulunur
  * Omurilikle beyinin diğer kısımları arasındaki sinirlerin çapraz yaparak geçişini sağlar
  * Çok önemli hayatsal olayların kontrolünü sağlar Refleks merkezi gibi çalışır- Çiğneme , - Yutma - Emme , - Öksürme , - Aksırma , - Hıçkırık , Kalp atışı , - Soluk alıp verme- Metabolizmanın düzenlenmesi , - Arterlerin daralıp genişlemesi , - Kan şekerinin ayarlanması - İdrar çıkarma
  * Zarar görmesi veya darbe alması sonucu reflekslerin durması nedeni ile ölüm görülür


  Omurilik


  [​IMG]  * Dışta ak madde , İçte boz madde vardır
  * Merkezinde omurilik kanalı bulunur
  * Refleks merkezi olarak iş görür
  * Otonom sisteme ait bazı refleksleri kontrol eder
  * Beyinin etkisi olmadan bazı refleksleri kontrol eder
  * Otomatlaşan bazı istemli hareketlerin kontrolünü yapar
  * İlkel canlılardan gelişmişlere doğru beyinin omuriliğe oranı gittikçe artar

  Örn:Önce beyinin kontrolünde yapılan dans etme, piyano çalma, örgü rme
  önce beyinin kontrolünde yapılır daha sonra alışkanlık haline gelerek omuriliğin kontrolüne geçer
  Not:Embriyonik gelişimde ilk önce omurilik sonra beyin gelişir,hareket,beslenme,duyu önceleri omurilik tarafından yürütülür,davranışlar bilinçsizce sürdürülür Beyin geliştikten sonra kontrol beyine geçer ve davranışlar bilinçli şekilde gerçekleştirilir

  -----------------------------------------------